sop
  • Стартова сторiнка /
  • Офіційні документи /
  • Судова практика /
  • Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 08 квітня 2014 року № 760/3604/14-ц «Про відмову в задоволенні позову до лікувального закладу про зобов’язання останнього видати листок непрацездатності по вагітності та пологам на 34 тижні вагітності повної тривалості»

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 08 квітня 2014 року № 760/3604/14-ц «Про відмову в задоволенні позову до лікувального закладу про зобов’язання останнього видати листок непрацездатності по вагітності та пологам на 34 тижні вагітності повної тривалості»
Додати у Вибране

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

РІШЕННЯ

08 квітня 2014 року

Справа № 760/3604/14-ц

Про відмову в задоволенні позову до лікувального закладу про зобов’язання останнього видати листок непрацездатності по вагітності та пологам на 34 тижні вагітності повної тривалості


08 квiтня 2014 року Солом’янський районний суд м. Києва в складi: головуючого суддi — Букiної О. М., при секретарi — Назарчук Н. О., розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м. Києвi цивiльну справу за позовом ОСОБА_1 до Київського мiського пологового будинку № 5, третя особа — Виконавча дирекцiя Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi про зобов’язання вчинити дiї, —

ВСТАНОВИВ:

19.02.2014 року позивач ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом та просила зобов’язати вiдповiдача видати їй листок непрацездатностi строком на 140 календарних днiв з 29.10.2013 року по 17.03.2014 року включно.

Свої вимоги Позивач мотивує тим, що 29 жовтня 2013 року вона звернулася за своїм мiсцем проживанням iз заявою на iм’я головного лiкаря Київського мiського пологового будинку № 5 Макаренка М. В., про надання Позивачцi листка непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю i пологами строком 126 календарних днiв згiдно з ч. 2 ст. 179 Кодексу законiв про працю України.

Позивач зазначає, що завiдуюча жiночої консультацiї № 2 Київського мiського пологового будинку № 5 вiдмовилася видавати їй листок непрацездатностi строком 126 календарних днiв на пiдставi того, що Позивачка звернулася iз заявою про отримання листка непрацездатностi не на 30 тижнi вагiтностi, а пiзнiше i тому їй було видано листок непрацездатностi Серiї АБО № 491186 строком лише на 95 календарних днiв — з 29.10.2013 року по 31.01.2014 року включно.

Крiм того, Позивач зазначає, що за її зверненням вiдповiдачем було надано новий листок непрацездатностi Серiї АБЮ № 804455 зi строком 14 календарних днiв у зв’язку iз ускладненням пологiв, а саме — з 01.02.2014 року по 14.02.2014 року включно, тобто всього на 109 днiв.

Позивачка вважає, що листок непрацездатностi мав буди їй виданий на строк 126 календарних днiв саме з моменту звернення, тобто з 29.10.2013–17.03.2014 рр., незалежно вiд кiлькостi днiв, фактично використаних до пологiв.

У зв’язку з вищевикладеним, позивач просила позов задовольнити.

В судовому засiдання позивач та її представник позов пiдтримали та просили його задовольнити в повному обсязi.

Представник вiдповiдача в судовому засiданнi проти позову заперечував, посилаючись на його необґрунтованiсть та безпiдставнiсть.

Зазначив, що 29 жовтня 2013 року Позивачка звернулася до КМПБ № 5 з заявою про видачу листка непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами термiном 126 календарних днiв. До цього перiоду позивачка спостерiгалась по вагiтностi в медичному центрi «Хелсi енд Хепi», що у м. Києвi по вул. Саксаганського, 39-а.

Пояснив, що завiдувач жiночої консультацiї № 2 Пащенко І. Ф. провела первинний патронаж 29.10.2013 р. та в цей же день поставила Позивача на облiк. Станом на день звернення та огляду термiн вагiтностi Позивача становив 34 тижнi 3 днi, про що було зазначено в її iндивiдуальнiй картi вагiтної та породiллi.

Зазначає, що у зв’язку з даними обставинами, Позивачу було видано листок непрацездатностi АВО № 491186 з 29.10.2013 р. по 31.01.2014 р. на 95 днiв, а у зв’язку з ускладненням пологiв за зверненням Позивача було видано листок непрацездатностi АВЮ № 804455 строком на 14 днiв з 01.02.2014 р. по 14.02.2014 р.

Вважає, що пiдстав для видачi листка непрацездатностi саме з 29.10.2013 року по 14.02.2014 року, тобто з 34 тижня вагiтностi протягом 126 календарних днiв в порядку ч. 2 ст. 179 КЗпП України, не має.

Звернула увагу, що чинне законодавство дiйсно передбачає право Позивача на отримання листка непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю та пологам на 126 календарних днiв, проте саме з 30 тижня вагiтностi, а не з моменту звернення Позивача з вiдповiдною заявою, тобто з 29.10.2013 р.

Враховуючи вищевикладене, представник Вiдповiдача просив вiдмовити в задоволенi позову в повному обсязi.

Представники третьої особи — Виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi в судовому засiданнi проти позову заперечували, посилаючись на його безпiдставнiсть та необґрунтованiсть. Пояснили, що виходячи з вимог п. 6.1. Інструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, затверджену наказом МОЗ України вiд 13.11.2001 р. за № 455 та Інструкцiї про порядок заповнення листка непрацездатностi, затверджену наказом МОЗ України вiд 03.11.2004 р. за № 532 видача листка непрацездатностi Позивачу можливо лише з 28.09.2013 року, тобто з 30 тижня вагiтностi строком на 126 календарних днiв, а не з моменту звернення Позивача з заявою до мiсця спостереження, тобто з 29.10.2013 р. та протягом 126 календарних днiв.

Просили вiдмовити в задоволеннi позову.

Заслухавши пояснення сторiн, дослiдивши та оцiнивши матерiали справи, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що 29 жовтня 2013 року Позивач звернулася до головного лiкаря КМПБ № 5 з заявою про видачу листка непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами термiном 126 календарних днiв, з зазначенням, що Позивачка стоїть на облiку по вагiтностi в медичному центрi «Хелсi енд Хепi».

29.10.2013 року Позивачу був виданий листок непрацездатностi серiї АВО № 491186 строком з 29.10.2013 року по 31.01.2014 року включно, тобто на 95 днiв.

Як вбачається з вищезазначеного листка непрацездатностi, термiн вагiтностi Позивача становив 34 тижнi 3 днi.

13.11.2013 року Позивач звернулася зi скаргою до Голосiївської мiжрайонної виконавчої дирекцiї Київського мiського вiддiлення Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi щодо порушення прав та на отримання листка непрацездатностi строком 126 календарних днiв-з 29.10.2013–03.03.2014 рр.

Листом Виконавчої дирекцiї Київського мiського вiддiлення Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi № 4729-04 вiд 05.12.2013 р. Позивачу було роз’яснено, що листок непрацездатностi буде видано з 30 тижнiв вагiтностi, для чого їй необхiдно звернутися до завiдуючої жiночої консультацiї № 2 Київського мiського пологового будинку № 5 Пащенко І. Ф.

За зверненням Позивача, вiдповiдачем був виданий листок непрацездатностi серiї АВЮ № 804455 строком на 14 днiв з 01.02.2014 року по 14.02.2014 року у зв’язку з ускладненням пологiв.

Таким чином вбачається, що Позивачу було видано два листка непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами в загальнiй кiлькостi 109 календарних днiв, строк вiдлiку якого припадає з 29.10.2013–14.02.2014 р.

В своєму позовi Позивач просить зобов’язати вiдповiдача видати їй листок непрацездатностi строком на 140 календарних днiв саме з 29.10.2013–17.03.2014 року включно (126 днiв +14 днiв у зв’язку з ускладненням пологiв), тобто з моменту подання заяви до вiдповiдача.

Оцiнюючи матерiали справи в їх сукупностi та враховуючи межi заявлених вимог, суд не знаходить пiдстав для задоволення вимог Позивача, виходячи з наступного.

Вiдповiдно до ст. 179 КЗпП України на пiдставi медичного висновку жiнкам надається оплачувана вiдпустка у зв’язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю 70 календарних днiв до пологiв i 56 (у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi ускладнення пологiв — 70) календарних днiв пiсля пологiв, починаючи з дня пологiв. Тривалiсть вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами обчислюється сумарно i становить 126 календарних днiв (140 календарних днiв — у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi ускладнення пологiв). Вона надається жiнкам повнiстю незалежно вiд кiлькостi днiв, фактично використаних до пологiв.

Згiдно з п. 6.1. Інструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян», що затверджена наказом МОЗ України вiд 13.11.2001 р. № 455 (надалi Інструкцiя), листок непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами видається за мiсцем спостереження за вагiтною з 30 тижнiв вагiтностi воднораз на 126 календарних днiв (70 календарних днiв до передбачуваного дня пологiв i 56 — пiсля).

Згiдно з п. 6.2 Інструкцiї, у разi передчасних або багатоплiдних пологiв, виникнення ускладнень пiд час пологiв або в пiсляпологовому перiодi, на пiдставi запису в iсторiї пологiв та обмiннiй картi вагiтної, засвiдченого пiдписом головного лiкаря та печаткою лiкувально-профiлактичного закладу, де вiдбувались пологи, за мiсцем спостереження за вагiтною додатково видається листок непрацездатностi на 14 календарних днiв.

Суд погоджується з доводами Позивача про те, що вона має право на отримання вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю 126 календарних днiв та додатково 14 календарних днiв внаслiдок ускладнення пологiв.

Суд також погоджується з доводами Позивача, що вiдповiдач мав право видати Позивачу листок непрацездатностi строком на 126 календарних днiв з 30-ти тижнiв вагiтностi, що також пiдтверджується листом Виконавчої дирекцiї Київського мiського вiддiлення Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi № 4729-04 вiд 05.12.2013 р.

Проте, виходячи з вимог чинного законодавства та Інструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян», вiдлiк вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами має бути здiйснено саме з 30 тижня вагiтностi, тобто в даному випадку з 28.09.2013 року, а не з моменту звернення Позивача та її бажання використати дане право на 34 тиждень вагiтностi чи пiзнiше, тобто починаючи саме з 29.10.2013–17.03.2014 р. (з урахуванням 129 днiв + додатково 14 днiв).

Так, виходячи з викладених вище вимог чинного законодавства вбачається, що початок та закiнчення вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами та перiод звiльнення вiд роботи вiдраховуються саме з 30-го тижня вагiтностi.

В судовому засiданнi встановлено та не заперечувалося Позивачем, що до 29.10.2013 року Позивач продовжувала працювати за своїм мiсцем роботи вважаючи свiй стан здоров’я задовiльним та за попереднiм мiсцем облiку та спостереженнi в медичному центрi «Хелсi енд Хепi», листок непрацездатностi з 28.09.2013–28.10.2013 р. не видавався.

Вбачається, що Позивачу листок непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами видано з 29.10.2013 р. ( 34 тижня та 3 днi вагiтностI), що пов’язано з моментом її звернення до вiдповiдача, а не з 30 тижнiв вагiтностi, тобто з 28.09.2013 року, що передбачено чинним законодавством.

Вiдповiдно до п.9 Інструкцiї про порядок заповнення листка непрацездатностi, затверджену наказом МОЗ України вiд 03.11.2004 р. за № 532 передбачено, що в листку непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами у графi «Дiагноз первинний» позначається термiн вагiтностi на час звернення, у графi «Дiагноз заключний» — орiєнтовний термiн пологiв, у графi Причина непрацездатностi:» — «вагiтнiсть та пологи»; у графi «Режим:» — «амбулаторний та стацiонарний»; у графi «Звiльнення вiд роботи» одним рядком записується сумарна тривалiсть вiдпустки з вiдмiткою дати вiдкриття ЛН , у графi «Стати до роботи» — дата закiнчення вiдпустки.

Разом з тим, даною Інструкцiєю не передбачено дати вiдкриття лiкарняного листа, що пов’язане з датою постановки на облiк породiллi, а мiститься лише посилання на сумарну тривалiсть вiдпустки з вiдмiткою дати вiдкриття лiкарняного листа.

Проте, звiльнення вiд роботи за листком непрацездатностi Серiї АВО № 491186 вiдповiдачем вираховано вiрно, т. я. не може тривати довше, нiж по 31.01.2014 р. (28.09.2013 + 126 днiв = 31.01.2014; 29.10.2013 + 95 днiв = 31.01.2014), а з урахуванням додаткових 14-ти календарних днiв за листком непрацездатностi Серiї АВЮ за №804455 — з 01.02.2014–14.02.2014 р.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що Позивачу мав бути видний лiкарняний лист строком на 126 календарних днiв починаючи з 28.09.2013 року, з вiдмiткою дати його вiдкриття — 29.10.2013 р., з датою закiнчення вiдпустки — 31.01.2014 р. та додатково 14 календарних днiв з 01.02.2014–14.02.2014 р.

Вiдповiдно до вимог ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивiльнi справи не iнакше як за зверненням фiзичних чи юридичних осiб, поданим вiдповiдно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог i на пiдставi доказiв сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi. Особа, яка бере участь у справi, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи (за винятком тих осiб, якi не мають цивiльної процесуальної дiєздатностI), в iнтересах яких заявлено вимоги.

Судом на виконання вимог ст. 10 ЦПК України було вжито заходи та роз’яснено Позивачу та її представнику вимоги ст. 11 ЦПК України з метою з’ясування меж заявлених вимог та шляхи поновлення порушених прав, вчинення та вiдмову вiд вчинення процесуальних прав та обов’язкiв.

Разом з тим, в судовому засiданнi Позивач та її представник наполягали на задоволеннi позову шляхом зобов’язання вiдповiдача видати листок непрацездатностi строком на 140 календарних днiв, саме з 29.10.2013–17.03.2014 рр.

З огляду на викладене, враховуючи те, що Позивач просить видати їй листок непрацездатностi з 29.10.2013–17.03.2014 року включно, а не з 28.09.2013–14.02.2014 рр., то суд не знаходить пiдстав для задоволення позову, виходячи з меж заявлених вимог.

Виходячи з вищевикладеного, в задоволенi позову ОСОБА_1 слiд вiдмовити.

Керуючись ст. 179 КЗпП України, ст.ст. 3,4, 10, 11, 57–60, 88, 209, 212–215 ЦПК України, суд, —

ВИРІШИВ:

В задоволеннi позову ОСОБА_1, вiдмовити.

Рiшення може бути оскаржене до Апеляцiйного суду м. Києва протягом 10 днiв з дня його проголошення.

Суддя
О. М. Букiна

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика