sop
  • Стартова сторiнка /
  • Офіційні документи /
  • Акти Кабінету Міністрів України /
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 571 « Деякі питання оплати праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 571 « Деякі питання оплати праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31 серпня 2016 року № 571

Деякі питання оплати праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій


Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести змiну до роздiлу I додатка 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери» (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544), доповнивши пiдроздiл 1 пiсля позицiї

«

Директор (завiдувач) iнституту пiслядипломної освiти; керiвник навчально-наукового або науково-виробничого iнституту

15-21

»

такою позицiєю:

«

Директор центру перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприємств, установ та органiзацiй

20.

»

2. Установити, що працiвникам центрiв перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприємств, установ та органiзацiй, посади яких до набрання чинностi Законом України вiд 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» були вiднесенi до вiдповiдних категорiй посад державних службовцiв, виплачується надбавка у вiдсотках до посадового окладу за стаж роботи в зазначених центрах у таких розмiрах: понад 3 роки — 10, понад 5 рокiв — 15, понад 10 рокiв — 20, понад 15 рокiв — 25, понад 20 рокiв — 30, понад 25 рокiв — 40 вiдсоткiв посадового окладу.

При цьому до стажу роботи для встановлення зазначеної надбавки зараховується стаж державної служби за перiоди роботи (служби) до набрання чинностi Законом України вiд 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» та перiод роботи в центрi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприємств, установ та органiзацiй.

У разi зменшення у зв’язку з прийняттям цiєї постанови розмiру заробiтної плати (без премiї) в окремих працiвникiв центрiв перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприємств, установ та органiзацiй таким працiвникам на час роботи на займанiй посадi виплачується рiзниця мiж заробiтною платою (без премiї), встановленою до набрання чинностi цiєю постановою, i заробiтною платою (без премiї), встановленою за новими умовами оплати працi.

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. № 55 «Про оплату працi працiвникiв центрiв перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприємств, установ та органiзацiй» (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 124);

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2005 р. № 218 «Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. № 55 та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України» (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., № 13, ст. 669).

Прем’єр-мiнiстр України
В. Гройсман

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика