sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 616 «Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»»
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08 вересня 2016 року № 616

Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»


Вiдповiдно до Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелiк товарiв, що мають бiржове котирування, та свiтових товарних бiрж для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки», що додається.

2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Гройсман

Перелiк товарiв, що мають бiржове котирування, та свiтових товарних бiрж для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки»

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 вересня 2016 р. № 616

Перелiк товарiв, що мають бiржове котирування, та свiтових товарних бiрж для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу «витягнутої руки»

Група товарiв

Код згiдно з УКТЗЕД

Товарнi бiржi

Велика рогата худоба, жива, iншi

010229

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Свинi, живi, iншi

010391

010392

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Мороженi креветки i пильчатi креветки, глибоководнi

030616

Товарна бiржа Осака Дожiма, Японiя (Osaka Dojima Commodity Exchange,ODE)

Мороженi iншi креветки

030617

Товарна бiржа Осака Дожiма, Японiя (Osaka Dojima Commodity Exchange,ODE)

Кава несмажена з кофеїном

09011100

Бiржа Євронекст (Euronext, EuronextNV)

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange,NYMEX)

Кардамон

0908310000

0908320000

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, МСХ)

Насiння корiандру

0909210000

0909220000

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя)

(National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX)

Насiння кумiну (кмину римського)

0909310000

0909320000

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя) (National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX)

Турмерик (куркума)

0910300000

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя) (National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX)

Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)

1001

Бiржа Євронекст (Euronext, EuronextNV)

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя) (National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Ячмiнь, iнший

1003900000

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя) (National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX)

Овес, iнший

1004900000

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Кукурудза, iнша

1005900000

Бiржа Євронекст (Euronext, EuronextNV)

Зернова бiржа Мiннеаполiса (Minneapolis Grain Exchange, MGEХ)

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя)

Товарна бiржа Даляня (Китай) (Dalian Commodity Exchange, DCE)

Товарна бiржа Осака Дожiма, Японiя (Osaka Dojima Commodity Exchange,ODE)

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange,TOCOM)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Рис у плiвцi (рис-сирець)

100610

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Соєвi боби подрiбненi або неподрiбненi, iншi

1201900000

Зернова бiржа Мiннеаполiса (Minneapolis Grain Exchange, MGEХ)

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя) (National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX)

Товарна бiржа Даляня (Китай) (Dalian Commodity Exchange, DCE)

Товарна бiржа Осака Дожiма, Японiя (Osaka Dojima Commodity Exchange,ODE)

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange, TOCOM)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або не подрiбнене, iнше, iнше

1205109000

1205900090

Бiржа Євронекст (Euronext, EuronextNV)

Насiння гiрчицi, iнше

1207509000

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя) (National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX)

Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу

1507

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, сира

151110

Малайзiйська бiржа (Bursa Malaysia, KLSE)

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, МСХ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi

1701

Бiржа Євронекст (Euronext, EuronextNV)

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Товарна бiржа Осака Дожiма, Японiя (Osaka Dojima Commodity Exchange,ODE)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi

1801000000

Бiржа Євронекст (Euronext, EuronextNV)

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Сiк апельсиновий заморожений

200911

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Сiк яблучний з числом Брiкса не бiльш як 20;

сiк яблучний iнший

200971

200979

Зернова бiржа Мiннеаполiса (Minneapolis Grain Exchange, MGEХ)

Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше

22071000

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi

2304000000

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту, неагломерованi

26011100

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Товарна бiржа Даляня (Китай) (Dalian Commodity Exchange, DCE)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Вугiлля кам’яне, антрацит, пилоподiбне або непилоподiбне, але неагломероване, iнше

2701190000

Європейська Енергетична Бiржа (European Energy Exchange, EEX)

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), iншi

2709009000

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Легкi дистиляти

271012

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Важкi дистиляти iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%

2710194300

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Важкi дистиляти iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,002 мас.%

2710194600

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Гас: паливо для реактивних двигунiв

2710192100

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange,TOCOM)

Гас, iнший

2710192500

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange,TOCOM)

Газ природний

2711110000

Європейськi газовi хаби: NCG (Нiмеччина), CEGH (Австрiя), TTF (Нiдерланди), GASPOOL (Нiмеччина), PEG (Францiя)

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Етилен

2901210000

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Сечовина (карбамiд), у тому числi у водному розчинi

310210

Європейська Енергетична Бiржа (European Energy Exchange, EEX)

Державна товарно-сировинна бiржа Туркменiстану

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Полiпропiлен

3902100000

Державна товарно-сировинна бiржа Туркменiстану

Дубайська бiржа золота та товарiв (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX )

Товарна бiржа Даляня (Китай) (Dalian Commodity Exchange, DCE)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Каучуковий латекс натуральний, пiдвулканiзований або непiдвулканiзований

4001100000

Нацiональна мультитоварна бiржа Індiї (National Multi-Commodity Exchange of India Ltd, NMCE)

Сiльськогосподарська ф’ючерсна бiржа Тайланду (Agricultural Futures Exchange of Thailand, AFET)

Сингапурська бiржа (Singapore Exchange, SGX)

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange,TOCOM)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню

520100

Державна товарно-сировинна бiржа Туркменiстану

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Срiбло у напiвобробленому виглядi

7106920000

Дубайська бiржа золота та товарiв (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX )

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX)

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange,TOCOM)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Золото бруски, дрiт, стрижнi та профiлi; пластини; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки)

7108131000

Дубайська бiржа золота та товарiв (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX )

Мiжконтинентальна бiржа (Intercontinental Exchange, ІСЕ)

Нацiональна товарно-деривативна бiржа (Індiя) (National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX)

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange, TOCOM)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Платина бруски, дрiт, стрижнi, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки)

7110191000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange, TOCOM)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Паладiй iнший

7110290000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Токiйська товарна бiржа (Tokyo Commodity Exchange,TOCOM)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)

7204

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю менш як 0,25% прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша, нiж подвiйна товщина

720711

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Напiвфабрикати з вуглецевої сталi з масовою часткою вуглецю 0,25% або бiльше

720720

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття, iнший, у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокату-вання завтовшки не бiльш як 10 мм

7208370000

7208380000

7208390000

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME): Нью-Йоркська товарна бiржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi

7213

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Іншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування

7214

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування

7402000000

Дубайська бiржа золота та товарiв (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX )

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Нiкель необроблений нелегований

7502100000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Алюмiнiй необроблений нелегований

7601100000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Свинець необроблений рафiнований

7801100000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Цинк необроблений нелегований з масовою часткою 99,99% цинку або бiльше

7901110000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Мультитоварна бiржа Індiї (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX)

Чиказька товарна бiржа (Chicago Mercantile Exchange, CME)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Олово необроблене нелеговане

8001100000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Шанхайська ф’ючерсна бiржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE)

Молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням

8102940000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт, iншi

8102990000

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту

8105

(крiм 8105300000)

Лондонська бiржа металiв (London Metal Exchange, LME)

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика