sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Додаток А розділ 1)
Додати у Вибране


Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)


Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професiйна назва роботи

1110

-

-

Голова Верховної Ради Автономної Республiки Крим

1110

-

-

Голова Верховної Ради України

1110

-

-

Голова постiйної комiсiї Верховної Ради України

1110

-

-

Заступник Голови Верховної Ради України

1110

-

-

Заступник голови постiйної комiсiї Верховної Ради України

1110

-

-

Народний депутат Автономної Республiки Крим

1110

-

-

Народний депутат України

1110

-

-

Перший заступник Голови Верховної Ради України

1110

-

-

Президент України

1120.1

-

-

Вiце-прем’єр-мiнiстр України

1120.1

Глава Адмiнiстрацiї Президента України

1120.1

Голова агентства

Змiна № 1

1120.1

Голова Державної пенiтенцiарної служби України

Змiна № 1

1120.1

-

-

Голова державного комiтету України

1120.1

Голова Державної служби автомобiльних дорiг України

1120.1

Голова iнспекцiї

Змiна № 1

1120.1

-

-

Голова комiтету України

1120.1

Голова Нацiонального банку України

Змiна № 1

1120.1

Голова правлiння Пенсiйного фонду України

1120.1

Голова Фонду державного майна України

Змiна № 1

1120.1

-

-

Голова Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим

1120.1

Голова служби

1120.1

-

-

Голова Служби безпеки України

1120.1

Головний державний iнспектор України з нагляду у сферi цивiльного захисту

1120.1

Державний секретар

Змiна № 5

1120.1

Державний секретар України

1120.1

-

-

Заступник голови державного комiтету України

1120.1

-

-

Заступник голови комiтету України

1120.1

Заступник голови Нацiонального банку України

Змiна № 1

1120.1

Заступник голови Фонду державного майна України

Змiна № 1

1120.1

-

-

Заступник Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим

1120.1

-

-

Заступник Голови Служби безпеки України

1120.1

Заступник керiвника головного управлiння, iншого органу державної виконавчої влади, пiдвiдомчого Кабiнету Мiнiстрiв України

1120.1

-

-

Заступник Мiнiстра України

1120.1

-

-

Керiвник вiдомства Автономної Республiки Крим

1120.1

-

-

Керiвник головного управлiння, iншого органу державної виконавчої влади, пiдвiдомчого Кабiнету Мiнiстрiв України

1120.1

Керiвник урядового органу державного управлiння

1120.1

-

-

Керуючий справами Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим

1120.1

-

-

Мiнiстр Автономної Республiки Крим

1120.1

-

-

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України

1120.1

-

-

Мiнiстр України

1120.1

-

-

Перший вiце-прем’єр-мiнiстр України

1120.1

-

-

Перший заступник голови державного комiтету України

1120.1

-

-

Перший заступник голови комiтету України

1120.1

Перший заступник голови Нацiонального банку України

Змiна № 1

1120.1

Перший заступник голови Фонду державного майна України

Змiна № 1

1120.1

-

-

Перший заступник Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим

1120.1

-

-

Перший заступник Голови Служби безпеки України

1120.1

-

-

Перший заступник керiвника головного управлiння, iншого органу державної виконавчої влади, пiдвiдомчого Кабiнету Мiнiстрiв України

1120.1

-

-

Перший заступник Мiнiстра України

1120.1

-

-

Прем’єр-мiнiстр України

1120.1

Уповноважений з прав людини

1120.1

Уповноважений Президента України з прав дитини

Змiна № 2

1120.1

Урядовий уповноважений

1120.1

Урядовий уповноважений з прав iнвалiдiв

Змiна № 2

1120.2

Голова обласної (мiської) державної адмiнiстрацiї

1120.2

-

-

Голова Ради народних депутатiв — голова виконкому

1120.2

Голова районної державної адмiнiстрацiї

1120.3

24353

-

Посол

1120.3

24356

-

Посол з особливих доручень

1120.3

24408

-

Представник Мiнiстерства закордонних справ — керiвник дипломатичного агентства

1120.3

24411

-

Представник постiйний

1120.3

Спецiальний представник України з питань приднiстровського врегулювання

1120.4

-

-

Генеральний прокурор України

1120.4

Голова Апеляцiйного адмiнiстративного суду

Змiна № 1

1120.4

Голова Апеляцiйного господарського суду

Змiна № 1

1120.4

Голова Апеляцiйного суду України

1120.4

-

-

Голова Верховного Суду України

1120.4

Голова Вищого адмiнiстративного суду України

1120.4

Голова Вищого господарського суду України

1120.4

Голова Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

Змiна № 1

1120.4

Голова Державної судової адмiнiстрацiї України

Змiна № 1

1120.4

-

-

Голова Конституцiйного Суду України

1120.4

-

-

Заступник Генерального прокурора України

1120.4

Заступник голови Апеляцiйного суду України

1120.4

-

-

Заступник Голови Верховного Суду України

1120.4

Заступник Голови Вищого господарського суду України

1120.4

Заступник голови судової палати Апеляцiйного суду України

1120.4

Заступник голови судової палати Вищого адмiнiстративного суду України

1120.4

Заступник голови судової палати Вищого господарського суду України

1120.4

Керiвник апарату Верховного Суду України

Змiна № 1

1120.4

-

-

Перший заступник Генерального прокурора України

1120.4

Перший заступник голови Апеляцiйного суду України

1120.4

-

-

Перший заступник Голови Верховного Суду України

1120.4

Перший заступник Голови Вищого господарського суду України

1120.4

-

-

Суддя Верховного Суду України

1120.4

-

-

Член Конституцiйного Суду України

1141.1

-

-

Вища посадова особа (голова, генеральний секретар, секретар, президент, лiдер, керiвник та iн.) полiтичної партiї

1142.1

-

-

Вища посадова особа (голова, спiвголова, президент, вiце-президент, генеральний секретар, секретар) професiйної спiлки

1142.1

-

-

Вища посадова особа (голова, спiвголова, генеральний секретар, секретар) органiзацiї наймачiв (пiдприємцiв, промисловцiв)

1143.1

-

-

Академiк-секретар нацiональної академiї (наук, мистецтв i т. iн.) України

1143.1

-

-

Вiце-президент нацiональної академiї (наук, мистецтв i т. iн.) України

1143.1

-

-

Головний учений секретар президiї нацiональної академiї (наук, мистецтв i т. iн.) України

1143.1

Керiвник апарату

Змiна № 1

1143.1

-

-

Президент нацiональної академiї (наук, мистецтв i т. iн.) України

1143.1

-

-

Член президiї академiї (наук, мистецтв i т. iн.) України

1143.2

-

-

Вища посадова особа самоврядувальної органiзацiї (крiм нацiональних академiй України)

1143.2

Голова Аудиторської палати України

Змiна № 1

1143.3

Академiк-секретар

1143.3

-

-

Вища посадова особа (президент, вiце-президент, головний учений секретар та iн.) академiї, що дiє на громадських засадах

1143.4

-

85

Виконавчий директор федерацiї виду спорту

1143.4

-

-

Вища посадова особа громадської органiзацiї (у галузi культури, освiти, благодiйностi, прав людини та iн.)

1143.4

-

85

Вiце-президент федерацiї виду спорту

1143.4

-

85

Генеральний секретар федерацiї з виду спорту

1143.4

-

-

Голова (iнша вища посадова особа) вiддiлення громадської органiзацiї (гуманiтарної, спецiалiзованої)

1143.4

-

-

Голова вiддiлення (iнша вища посадова особа) спецiалiзованого фонду некомерцiйного характеру

1143.4

-

85

Державний тренер з виду спорту (збiрної)

1143.4

Керiвник органу самоорганiзацiї населення

Змiна № 1

1143.4

-

-

Президент (iнша вища посадова особа) спецiалiзованого фонду некомерцiйного характеру

1143.4

-

85

Президент федерацiї виду спорту

1143.5

Голова органу мiсцевого самоврядування (мiський, сiльський i т. iн.)

Змiна № 1

1210.1

Арбiтражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацiєю, лiквiдатор)

Змiна № 2

1210.1

65**

Генеральний директор (голова, президент, iнший керiвник) об’єднання пiдприємств (асоцiацiї, корпорацiї, концерну, радiокомпанiї, телекомпанiї, телерадiокомпанiї, телерадiо-, iнформацiйного агентства i т. iн.)

1210.1

20571

Генеральний конструктор

1210.1

Голова виконавчого органу акцiонерного товариства

1210.1

24370

85

Голова клубу (спортивного)

1210.1

2

Голова колективного господарства

1210.1

Голова лiквiдацiйної комiсiї

1210.1

24380

-

Голова правлiння

1210.1

Голова ради директорiв

1210.1

Голова ради директорiв бiржi

1210.1

Голова Рахункової палати України

1210.1

Голова спостережної (наглядової) ради

1210.1

Голова товариства

Змiна № 1

1210.1

Голова Центральної виборчої комiсiї

1210.1

18

Головний редактор газети, журналу

1210.1

-

85

Директор (iнший керiвник) пiдприємства, установи, органiзацiї фiзкультурно-спортивної спрямованостi

1210.1

21447

-

Директор (начальник) органiзацiї (дослiдної, конструкторської, проектної)

1210.1

-

-

Директор (начальник) професiйного навчально-виховного закладу (професiйно-технiчного училища, професiйного училища i т. iн.)

1210.1

-

1**

Директор (начальник, iнший керiвник) пiдприємства

1210.1

-

-

Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технiкуму, коледжу, iнституту, академiї, унiверситету i т. iн.)

Змiна № 3

1210.1

Директор видавництва

1210.1

Директор виконавчий

1210.1

21450

-

Директор вiддiлення

1210.1

21354

-

Директор державного архiву

1210.1

-

-

Директор дошкiльного виховного закладу

1210.1

21395

-

Директор кабiнету (методичного, навчально-методичного)

1210.1

21402

-

Директор книжкової палати

1210.1

21410

85

Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)

1210.1

21422

-

Директор курсiв пiдвищення квалiфiкацiї

1210.1

21425

-

Директор лабораторiї

1210.1

21586

-

Директор навчально-виробничого комбiнату

1210.1

-

80

Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвiтньої школи, спецiалiзованої школи, гiмназiї, iнтернату i т. iн.)

1210.1

21581

85

Директор навчального (навчально-тренувального) центру

1210.1

21580

-

Директор навчального пункту

1210.1

21583

-

Директор навчально-курсового комбiнату

1210.1

21435

75

Директор науково-дослiдного iнституту

1210.1

-

83

Директор об’єднання (творчого, творчо-виробничого, радiотелевiзiйного i т. iн.)

1210.1

21441

75

Директор обсерваторiї

1210.1

-

-

Директор обчислювального (iнформацiйно-обчислювального) центру

1210.1

21459

-

Директор пансiонату (кемпiнгу)

1210.1

Директор пiдприємства установи виконання покарань — заступник керiвника (директора, начальника i т. iн.) установи виконання покарань

1210.1

-

-

Директор позашкiльного закладу

1210.1

21506

-

Директор представництва

1210.1

Директор театру — художнiй керiвник (генеральний директор театру — художнiй керiвник)

Змiна № 5

1210.1

82

Директор установи (пiдприємства, органiзацiї) культури (кiнотеатру, кiновiдеопрокату, кiностудiї та iн.)

1210.1

70

Директор фiлiалу (фiлiї)

Змiна № 1

1210.1

-

81, 80

Директор центру (метрологiї та стандартизацiї, телевiзiйного i т. iн.)

1210.1

-

-

Директор центру професiйної орiєнтацiї молодi

1210.1

-

85

Директор школи (вищої спортивної майстерностi, спецiалiзованої дитячо-юнацької, спортивно-технiчної i т. iн.)

1210.1

21815

78

Завiдувач аптеки (аптечного закладу)

1210.1

21839

78

Завiдувач бази аптечної

1210.1

Керiвник (директор, начальник i т. iн.) установи виконання покарань

1210.1

-

80

Керiвник (начальник) установи соцiального захисту населення

1210.1

Керiвник пiдприємства (установи, органiзацiї) (сфера захисту iнформацiї)

1210.1

-

-

Керiвник пiдприємства (установи, органiзацiї) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лiкар та iн.)

1210.1

Керiвник пiдроздiлу юридичної особи, що здiйснює дiяльнiсть з управлiння активами

1210.1

-

-

Керуючий (директор, iнший керiвник) комерцiйним банком

1210.1

Керуючий (директор, iнший керiвник) установою (пiдроздiлом) Нацiонального банку України

Змiна № 1

1210.1

Керуючий (тимчасової адмiнiстрацiї) для управлiння енергопостачальником

1210.1

-

87

Керуючий готельним господарством

1210.1

-

65

Керуючий пiдприємством харчування

1210.1

25142

64

Керуючий трестом

1210.1

Куратор банку

Змiна № 3

1210.1

-

78

Начальник (завiдувач) лiкувально-профiлактичного закладу

1210.1

23673

67,68

Начальник агентства (повiтряних сполучень, морського, рекламно-iнформацiйного, транспортно-експедицiйного та iн.)

1210.1

24082

-

Начальник в’язницi

1210.1

Начальник державної воєнiзованої гiрничорятувальної служби

1210.1

23901

-

Начальник дирекцiї залiзничних перевезень

1210.1

23789

-

Начальник дослiдної органiзацiї

1210.1

Начальник експедицiї гiдрогеолого-мелiоративної

1210.1

23784

66

Начальник залiзницi

1210.1

23810

-

Начальник каналу

1210.1

21422

-

Начальник курсiв пiдвищення квалiфiкацiї

1210.1

23883

-

Начальник метрополiтену

1210.1

21581

62

Начальник навчального (навчально-тренувального) центру

1210.1

-

1

Начальник обчислювального (iнформацiйно-обчислювального) центру

1210.1

23919

-

Начальник пароплавства

1210.1

64

Начальник управлiння

1210.1

24100

-

Начальник училища

1210.1

1

Начальник фiлiалу (фiлiї)

Змiна № 1

1210.1

24128

-

Начальник частини (воєнiзованої, газо- та гiрничорятувальної, льотної, пожежної)

1210.1

24134

-

Начальник школи (вищої льотної пiдготовки, морехiдної, начальницького складу, технiчної)

1210.1

Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту

1210.1

Начальник штабу пожежогасiння

1210.1

-

-

Президент (голова правлiння, iнший керiвник) спiлки, асоцiацiї чи iншого об’єднання комерцiйних банкiв

1210.1

-

67, 68

Президент компанiї

1210.1

Проректор

1210.1

Ректор

1210.1

Тимчасовий адмiнiстратор

1221.1

Головний агролiсомелiоратор

Змiна № 3

1221.1

20622

2

Головний агроном

1221.1

20623

2

Головний агроном iз захисту рослин

1221.1

20625

2

Головний агрохiмiк

1221.1

20804

3

Головний лiсничий

1221.1

3

Головний лiсопатолог

1221.1

Головний природознавець

1221.1

20974

-

Головний фахiвець iз систем створення спецiального клiмату

1221.1

3

Начальник нижнього складу

1221.2

2

Виконавець робiт (водне господарство)

1221.2

2

Головний iнженер (експлуатацiйнi водогосподарськi органiзацiї)

1221.2

3

Головний iнженер з лiсовпорядкування

1221.2

2

Головний механiк (механiзацiя мелiоративних робiт)

1221.2

21851

-

Завiдувач ветеринарної клiнiки (лiкарнi, полiклiнiки)

1221.2

21598

4, 2

Завiдувач господарства (лiсового, лiсомисливського, мисливського, ставового, рибоводного)

1221.2

2

Завiдувач господарства пiдсобного сiльського

1221.2

21877

2

Завiдувач двору (кiнного, машинного)

1221.2

Завiдувач дiльницi ветеринарної медицини

1221.2

Завiдувач дiльницi сортовипробувальної

1221.2

21897

2

Завiдувач кабiнету (агрохiмiчного)

1221.2

Завiдувач майстернi

1221.2

Завiдувач майстернi ремонтно-механiчної (експлуатацiйнi водогосподарськi органiзацiї)

1221.2

21982

87

Завiдувач оранжереї

1221.2

22018

2

Завiдувач пiдсобного виробництва

1221.2

22021

2

Завiдувач поля (знешкоджування та компостування, дослiдного)

1221.2

21471

2

Завiдувач розсадника (розплiдника)

1221.2

21839

2

Завiдувач скотобази

1221.2

22078

2

Завiдувач станцiї захисту рослин

1221.2

2

Завiдувач станцiї насiнницької

1221.2

-

2

Керуючий вiддiленням

1221.2

25145

2

Керуючий дiльницею (сiльськогосподарською)

1221.2

25148

2

Керуючий фермою

1221.2

23163

3

Лiсничий

1221.2

23320

4

Майстер з добування риби

1221.2

23332

10

Майстер з оброблення риби

1221.2

Майстер з охорони природи

1221.2

23266

87

Майстер зеленого господарства

1221.2

23272

3

Позицiю скасовано

1221.2

3

Майстер станцiї пожежної (природоохоронної, лiсової)

1221.2

Начальник (директор, завiдувач та iн.) лiкарнi (клiнiки) ветеринарної медицини

1221.2

Начальник (завiдувач) лабораторiї монiторингу вод та ґрунтiв (водне господарство)

1221.2

23794

2

Начальник випробувальної станцiї

1221.2

Начальник вiддiлення

1221.2

Начальник вiддiлення каналу (водне господарство)

1221.2

2, 3

Начальник вiддiлу

1221.2

23933

1

Начальник вiддiлу пiдсобного сiльського господарства

1221.2

Начальник гiдровузла (водне господарство)

1221.2

2

Начальник дiльницi (водне господарство)

1221.2

3

Начальник дiльницi (мисливської)

1221.2

23862

3

Начальник лiсорозсадника

1221.2

Начальник партiї лiсовпорядної

1221.2

2

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)

1221.2

Начальник сектору

1221.2

24037

2

Начальник скотопрогiнного тракту

1221.2

21

Начальник станцiї компресорної

1221.2

87, 2

Начальник станцiї насосної

1221.2

3

Начальник станцiї пожежної (природоохоронної, лiсової)

1221.2

82

Начальник цеху

1221.2

Помiчник лiсничого

Змiна № 3

1222.1

20726

1

Головний диспетчер (промисловiсть)

1222.1

21115

1

Головний енергетик

1222.1

21118

66

Головний енергодиспетчер

1222.1

20735

87, 1

Головний iнженер (промисловiсть)

1222.1

Головний коваль

Змiна № 1

1222.1

Головний ливарник

Змiна № 1

1222.1

20822

1

Головний механiк

1222.1

Головний термiст

Змiна № 1

1222.1

62

Головний фахiвець з ядерної безпеки атомної електростанцiї

1222.1

21486

5

Директор з виробництва

1222.1

Начальник змiни атомної електростанцiї

1222.1

Начальник змiни енергоблока (черги) атомної електростанцiї

1222.1

Начальник змiни цеху атомної електростанцiї

1222.1

Начальник реакторного цеху

1222.1

Начальник служби атомної електростанцiї

1222.1

Начальник управлiння

1222.1

Помiчник капiтан-директора з видобутку

1222.1

Помiчник капiтан-директора з виробництва

1222.1

25047

-

Технiчний керiвник

1222.1

25050

74

Технiчний керiвник геологiчної партiї

1222.1

25054

-

Технiчний керiвник лiсобiржi

1222.2

21860

-

Завiдувач геокамери

1222.2

21869

5

Завiдувач гiрничих робiт

1222.2

21866

74

Завiдувач глиногосподарства

1222.2

22133

1

Завiдувач експедицiї

1222.2

21973

81**

Завiдувач майстернi

1222.2

21991

66

Завiдувач очисних споруд

1222.2

22076

5, 74

Завiдувач складу вибухових матерiалiв

1222.2

22078

-

Завiдувач станцiї канатно-випробувальної

1222.2

22078

-

Завiдувач станцiї охолодження

1222.2

22107

-

Завiдувач фонду (дорогоцiнних металiв, довiдково-iнформацiйного)

1222.2

Керiвник групи з буропiдривних робiт

Змiна № 2

1222.2

24616

-

Керiвник групи з нагляду за будiвництвом флоту

1222.2

22988

-

Командир взводу

1222.2

23003

-

Командир вiддiлення

1222.2

22994

-

Командир допомiжної гiрничорятувальної команди

1222.2

23006

-

Командир загону

1222.2

23015

-

Командир частини

1222.2

23187

-

Майстер

1222.2

21

Майстер автомобiльної газонаповнювальної станцiї

1222.2

-

-

Майстер бiолокацiй

1222.2

23196

74

Майстер буровий

1222.2

23199

-

Майстер буровий глибокого (структурно-розвiдувального) бурiння

1222.2

23205

-

Майстер буровий дiльницi (служби, цеху)

1222.2

23200

-

Майстер буровий на пiдземних роботах

1222.2

23202

-

Майстер буровий свердловин

1222.2

23394

-

Майстер виробництва

1222.2

23398

1

Майстер виробничої дiльницi

1222.2

23401

-

Майстер виробничої лабораторiї

1222.2

23404

-

Майстер виробничої служби

1222.2

21

Майстер газонаповнювальної станцiї

1222.2

23227

74, 5

Майстер гiрничий

1222.2

23242

5

Майстер гiрничий дiльницi

1222.2

23230

-

Майстер гiрничий дренажної шахти

1222.2

23233

5

Майстер гiрничий на поверхнi

1222.2

23236

5

Майстер гiрничий пiдземної дiльницi

1222.2

23428

66**

Майстер дiльницi

1222.2

62

Майстер дiльницi з дефектоскопiї

1222.2

62

Майстер дiльницi поводження з радiоактивними вiдходами

1222.2

21

Майстер дiльницi приймально-здавальної

1222.2

23217

-

Майстер допомiжної дiльницi

1222.2

23297

-

Майстер дослiдної установки

1222.2

23335

6

Майстер з випробування свердловин

1222.2

23317

6

Майстер з добування нафти, газу та конденсату

1222.2

23326

6

Майстер з дослiдження свердловин

1222.2

21

Майстер з експлуатацiї лiнiйної частини трубопроводiв

1222.2

23389

-

Майстер з експлуатацiї та ремонту машин i механiзмiв

1222.2

23390

6

Майстер з експлуатацiї устаткування газових об’єктiв

1222.2

21

Майстер з електрохiмiчного захисту

1222.2

23329

-

Майстер з комплексної автоматизацiї та телемеханiки

1222.2

23338

-

Майстер з освоєння та ремонту нагнiтальних свердловин

1222.2

23341

6

Майстер з пiдготовки газу

1222.2

23344

-

Майстер з пiдготовки та стабiлiзацiї нафти

1222.2

23347

74

Майстер з промислової геофiзики

1222.2

23350

-

Майстер з ремонту

1222.2

63

Майстер з ремонту балонiв газонаповнювальної станцiї

1222.2

23353

-

Майстер з ремонту гiдроспоруд

1222.2

23380

Майстер з ремонту експедицiйного устаткування та спорядження

1222.2

23356

40

Майстер з ремонту металургiйних печей

1222.2

23365

-

Майстер з ремонту приладiв та апаратури

1222.2

23368

6

Майстер з ремонту свердловин (капiтального, пiдземного)

1222.2

23371

-

Майстер з ремонту технологiчного устаткування

1222.2

23377

-

Майстер з ремонту транспорту

1222.2

23362

-

Майстер з ремонту устаткування (промисловiсть)

1222.2

23359

62

Майстер з ремонту, налагодження, перевiрки та пуску устаткування атомних станцiй

1222.2

23416

-

Майстер змiни

1222.2

23386

6

Майстер iз складних робiт у бурiннi (капiтальному ремонтI) свердловин

1222.2

Майстер конверторного виробництва

Змiна № 1

1222.2

23269

5, 1

Майстер контрольний (дiльницi, цеху)

1222.2

Майстер майданчика наливних естакад

1222.2

23275

-

Майстер майстернi спецiальної технiки та устаткування (промисловiсть)

1222.2

23293

-

Майстер на пiдземних роботах з проходки гiрничих виробок

1222.2

21

Майстер опорного аварiйно-вiдновного пункту

1222.2

23299

5

Майстер основної виробничої дiльницi

1222.2

23392

-

Майстер перетворювального комплексу

1222.2

23314

-

Майстер пiдземної дiльницi (на пiдземних роботах)

1222.2

21

Майстер резервуарного парку

1222.2

23413

63

Майстер служби (промисловiсть)

1222.2

23434

87

Майстер цеху

1222.2

63

Майстер цеху газонаповнювальної станцiї

1222.2

23973

-

Начальник (завiдувач) виробничої лабораторiї

1222.2

24114

87

Начальник (завiдувач) хiмiчної лабораторiї

1222.2

63

Начальник аварiйно-диспетчерської служби

1222.2

21

Начальник автомобiльної газонаповнювальної станцiї

1222.2

23695

16

Начальник бiржi (лiсової, пиломатерiалiв)

1222.2

23697

-

Начальник бригади

1222.2

5

Начальник бюро (промисловiсть)

1222.2

Начальник випробувальної станцiї

1222.2

23967

-

Начальник виробництва

1222.2

23970

62

Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робiт на атомних станцiях

1222.2

23969

1**

Начальник виробничого вiддiлу

1222.2

23971

1

Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху

1222.2

23901

87

Начальник вiддiлення

1222.2

23901

62

Начальник вiддiлення енергонагляду

1222.2

23901

-

Начальник вiддiлення льотних випробувань

1222.2

24072

1

Начальник вiддiлу технiчного контролю

1222.2

Начальник вiддiлу фiзичного захисту (сфера використання ядерної енергiї)

1222.2

23716

87

Начальник водоводу

1222.2

23722

87

Начальник водосховища

1222.2

63

Начальник газонаповнювальної станцiї

1222.2

23734

-

Начальник гiдровузла

1222.2

24116

21

Начальник господарства реагентного

1222.2

23747

67**

Начальник групи (картографiчної, знижувальних пiдстанцiй, суден, тематичної, територiальної та iн.)

1222.2

23767

70**

Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби

1222.2

24097

1**

Начальник дiльницi

1222.2

23780

5

Начальник драги

1222.2

Начальник друкарнi

1222.2

24143

74

Начальник експедицiї (геологiчної, геологорозвiдувальної, дослiдної, промислової, топографо-геодезичної та iн.)

1222.2

24149

62

Начальник електропiдстанцiї (групи електропiдстанцiй)

1222.2

24152

87, 62

Начальник енергоiнспекцiї

1222.2

24155

-

Начальник естакади реагентного господарства

1222.2

23904

74

Начальник загону (бурового, гiдрографiчного, дослiдного, експедицiйно-рятувального та iн.)

1222.2

23786

-

Начальник заплаву

1222.2

24043

1**

Начальник змiни (промисловiсть)

1222.2

Начальник змiни з оперативного управлiння в транспортуваннi газу

1222.2

23793

1

Начальник iнструментального вiддiлу

1222.2

23844

Начальник комплексу (автоматизованого вантажного, апаратно-студiйного, виробничого перевантажувального, технологiчного, льотного забезпечення та iн.)

1222.2

21

Начальник компресорної станцiї

1222.2

23850

87, 1

Начальник котельнi

1222.2

23854

64, 1

Начальник лабораторiї з контролю виробництва

1222.2

23848

87

Начальник лабораторiї контрольно-вимiрювальних приладiв та засобiв автоматики

1222.2

23882

67

Начальник лабораторiї метрологiї

1222.2

23865

3

Начальник лiсопункту

1222.2

Начальник льотно-випробувальної i доводочної бази

1222.2

6

Начальник майданчика iнструментально-ремонтного цеху бурового устаткування

1222.2

23928

6

Начальник майданчика трубно-iнструментального в капiтальному ремонтi свердловин

1222.2

23884

2

Начальник механiзованого зерносховища

1222.2

23880

11

Начальник млина

1222.2

23886

-

Начальник нафтогазорозвiдки (партiї) глибокого (структурно-пошукового) бурiння

1222.2

21

Начальник опорного аварiйно-вiдновного пункту

1222.2

23910

87

Начальник очисних споруд

1222.2

23934

-

Начальник пiдсобних виробництв на шахтовiй поверхнi

1222.2

23939

-

Начальник позицiї (стартової, технiчної)

1222.2

23965

-

Начальник проектно-конструкторського вiддiлу

1222.2

24009

66**

Начальник району (нафтоналивного, мережевого та iн.)

1222.2

24022

1

Начальник ремонтного цеху

1222.2

24000

-

Начальник розвiдки (нафтогазової, промислової)

1222.2

24040

5**

Начальник служби (промисловiсть)

1222.2

Начальник служби фiзичного захисту (сфера використання ядерної енергiї)

1222.2

24056

-

Начальник сплавного рейду

1222.2

24064

6

Начальник стацiонарної платформи (у розвiдувальному та експлуатацiйному бурiннI)

1222.2

Начальник стенду

Змiна № 3

1222.2

24065

-

Начальник сушильно-очисної башти

1222.2

24073

-

Начальник тонi

1222.2

24085

66

Начальник тягової пiдстанцiї

1222.2

24094

6**

Начальник установки (бурової, газобензинової, кисневої, збагачувальної, регенерацiйної та iн.)

1222.2

24125

1**

Начальник цеху

1222.2

Начальник цеху радiацiйної безпеки

1222.2

25060

3

Технологiчний керiвник (лiсопункту, лiсопромислового комплексу, цеху, нижнього складу, лiсозаготiвельної дiльницI)

1223.1

21015

64

Головний будiвельник (домобудiвного, сiльського будiвельного комбiнату)

1223.1

20735

5, 64

Головний iнженер

1223.1

21480

64, 5

Директор з капiтального будiвництва

1223.2

24435

67

Виконавець днопоглиблювальних робiт

1223.2

24438

-

Виконавець капiтальних виправних та колiйних робiт

1223.2

24441

64

Виконавець робiт

1223.2

24444

6

Виконавець робiт вишкобудування

1223.2

24447

-

Виконавець робiт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування

1223.2

22997

64

Командир землесоса, земснаряда, дноочищувального снаряда

1223.2

Командир земснаряда (землесоса) — помiчник механiка (суднового)

1223.2

23419

64

Майстер будiвельних та монтажних робiт

1223.2

23239

-

Майстер гiрничий проходки шахти

1223.2

23898

64

Начальник вiддiлу

1223.2

24116

-

Начальник господарства житлово-комунального

1223.2

24097

64

Начальник дiльницi

1223.2

23854

Начальник лабораторiї з контролю виробництва

1223.2

23979

64

Начальник проходки шахти

1223.2

23985

-

Начальник пускових робiт

1224

21501

65

Завiдувач пiдприємства роздрiбної торгiвлi

1224

22054

65

Завiдувач ринку

1224

22072

65

Завiдувач секцiї

1224

-

Керiвник торговельно-економiчної мiсiї

1225

21888

66

Завiдувач будинку вiдпочинку локомотивних (поїзних) бригад

1225

22042

65

Завiдувач виробництва

1225

21979

87, 1

Завiдувач гуртожитку

1225

21927

66, 67

Завiдувач кiмнати (матерi та дитини, зразкiв, вiдпочинку водiїв автомобiлiв, вiдпочинку пасажирiв в аеропорту, на вокзалI)

1225

21936

87

Завiдувач корпусу готелю

1225

21498

65

Завiдувач пiдприємства громадського харчування

1225

22136

87

Завiдувач поверху готелю

1225

21812

-

Завiдувач туристичного агентства

1225

87

Завiдувач фiлiалу (фiлiї) готелю

Змiна № 1

1225

Начальник (керуючий) їдальнi

1225

23967

65

Начальник виробництва (на пiдприємствi харчування)

1226.1

20720

-

Головний директор програм

1226.1

-

1

Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)

1226.1

20729

Головний звукорежисер

1226.1

68

Головний iнженер (на транспортI)

1226.1

20744

-

Головний iнженер з експлуатацiї радiоелектронних засобiв

1226.1

20762

-

Головний капiтан

1226.1

Головний капiтан-координатор

1226.1

20823

-

Головний механiк пiдводного апарата

1226.1

67

Головний механiк судна

1226.1

20885

66

Головний ревiзор з безпеки руху

1226.1

Головний фахiвець (залiзничний транспорт)

1226.1

21094

68, 67

Головний штурман

1226.1

Директор Державного реєстру документiв морякiв

1226.1

21483

5

Директор з матерiально-технiчного постачання

1226.1

21483

5

Директор з транспорту

1226.1

Позицiю скасовано

1226.1

Капiтан-директор

1226.1

Керiвник регiонального структурного пiдроздiлу

1226.1

-

67

Начальник порту (морського, рiчкового, рибного та iн.)

1226.2

21839

-

Завiдувач бази перевалочної

1226.2

21848

87, 66

Завiдувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та iн.)

1226.2

21877

-

Завiдувач двору (вантажного)

1226.2

21900

1

Завiдувач камери схову (ручного багажу)

1226.2

22009

66

Завiдувач контейнерного майданчика

1226.2

21994

66

Завiдувач пакгаузу

1226.2

22006

66

Завiдувач платформи (пасажирської, сортувальної)

1226.2

22049

-

Завiдувач районного (мiського) профконсультацiйного пункту

1226.2

22075

1**

Завiдувач складу

1226.2

22078

87

Завiдувач станцiї зливної

1226.2

22126

-

Завiдувач сховища

1226.2

22127

1

Завiдувач центрального складу

1226.2

22888

67

Капiтан

1226.2

Капiтан — помiчник механiка (суднового)

1226.2

67

Капiтан порту (морського)

1226.2

Капiтан-механiк судновий

1226.2

24632

68

Керiвник польотiв

1226.2

Керiвник структурного пiдроздiлу (сфера захисту iнформацiї)

1226.2

23018

-

Командир (начальник) експлуатацiйного об’єднання цивiльної авiацiї

1226.2

22973

68

Командир авiацiйного загону

1226.2

22982

68

Командир авiацiйної ескадрильї

1226.2

22983

-

Командир авiацiйної ескадрильї, об’єднаної з аеропортом

1226.2

23000

-

Командир об’єднаного авiацiйного загону

1226.2

23024

-

Комендант аеродрому

1226.2

23027

68

Комендант аеропорту

1226.2

23028

-

Комендант дельтадрому

1226.2

23190

67

Майстер аварiйно-рятувальних, суднопiдiймальних, пiдводно-технiчних та iнших спецiальних робiт

1226.2

23193

-

Майстер бази технiчного обслуговування флоту

1226.2

23206

-

Майстер вагонного депо

1226.2

23251

-

Майстер вантажного району

1226.2

23224

-

Майстер виправних та колiйних робiт

1226.2

23208

67

Майстер водолазних робiт

1226.2

23260

-

Майстер дистанцiї (цивiльних споруд, електропостачання та iн.)

1226.2

23443

-

Майстер електродепо

1226.2

23446

67

Майстер електрорадiонавiгацiйної камери

1226.2

23362

Майстер з ремонту устаткування (транспорт, складське господарство, зв’язок)

1226.2

23273

-

Майстер локомотивного депо

1226.2

23275

Майстер майстернi спецiальної технiки та устаткування (транспорт, зв’язок)

1226.2

23278

66

Майстер мостовий

1226.2

23308

-

Майстер навантажувально-розвантажувальних робiт

1226.2

23281

-

Майстер надувних рятувальних засобiв

1226.2

23296

-

Майстер об’єднаних майстерень метрополiтену

1226.2

23302

-

Майстер парку (понтонного, такелажного)

1226.2

23323

-

Майстер поїзда (вiдновного, рейкозварювального)

1226.2

23383

67

Майстер портових майстерень

1226.2

23407

-

Майстер промивально-пропарювальної станцiї (поїзда, пункту)

1226.2

23410

-

Майстер ремонтно-вiдстiйного пункту

1226.2

23413

87

Майстер служби (транспорт, зв’язок)

1226.2

67

Майстер станцiї з огляду надувних рятувальних засобiв та контрольно-вимiрювальних приладiв

1226.2

23422

66

Майстер тунельний

1226.2

23263

5, 66

Майстер шляховий

1226.2

24099

-

Начальник (завiдувач) навчального полiгону

1226.2

-

-

Начальник аеропорту (на правах пiдроздiлу)

1226.2

23689

6**

Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та iн.)

1226.2

23704

66, 70

Начальник вагона (динамометричного, поштового, колiєобстежувального та iн.)

1226.2

23707

-

Начальник вахти лоцманської

1226.2

23710

-

Начальник вахти шлюзу

1226.2

Начальник вiддiлення (сфера захисту iнформацiї)

1226.2

23901

70

Начальник вiддiлення зв’язку

1226.2

23901

-

Начальник вiддiлення каналу

1226.2

Начальник вiддiлу (гiдрографiчнi та навiгацiйнi роботи)

1226.2

68

Начальник вiддiлу (авiацiйний транспорт)

1226.2

Начальник вiддiлу (на транспортI)

1226.2

-

70

Начальник вiддiлу електрозв’язку

1226.2

67

Начальник вiддiлу з лiквiдацiї розливiв нафти та нафтопродуктiв у морi

1226.2

68

Начальник вiддiлу об’єктивного контролю

1226.2

Начальник вiддiлу органiзацiї безпеки дорожнього руху

1226.2

-

70

Начальник вiддiлу поштового зв’язку

1226.2

24075

64, 5

Начальник вiддiлу транспорту

1226.2

23937

66

Начальник вiдновного поїзда

1226.2

23725

67, 66

Начальник вокзалу

1226.2

23728

1

Начальник гаража

1226.2

24116

-

Начальник господарства складського

1226.2

68

Начальник диспетчерських пунктiв району аеродрому та зони зльоту i посадки

1226.2

23768

Начальник дистанцiї

1226.2

24097

66**

Начальник дiльницi

1226.2

Начальник дiльницi зберiгання (сфера матерiального резерву)

1226.2

23771

-

Начальник доку (докмейстер)

1226.2

23777

3

Начальник дороги (лiсовозної, пiдвiсної канатної та iн.)

1226.2

Начальник залiзнично-будiвельної машини

Змiна № 4

1226.2

24043

70**

Начальник змiни (транспорт, складське господарство, зв’язок)

1226.2

23807

67

Начальник камери (навiгацiйної, електрорадiонавiгацiйної та iн.)

1226.2

23823

70, 67

Начальник каси (квиткової на вокзалi, головної, мiської квиткової)

1226.2

23949

-

Начальник колiйного поста

1226.2

23988

66

Начальник колiйної машини

1226.2

23835

87

Начальник колони (автомобiльної, механiзованої)

1226.2

23847

67, 66

Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та iн.)

1226.2

23868

-

Начальник льодозаводу

1226.2

23866

Начальник льотно-випробувального пiдроздiлу (бази, комплексу, станцiї, центру)

1226.2

23928

66

Начальник майданчика контейнерного

1226.2

23874

66, 1

Начальник майстернi

1226.2

23871

-

Начальник маршруту мiського транспорту

1226.2

23877

-

Начальник маяка

1226.2

Начальник морського шляхового поста

1226.2

24155

21, 66

Начальник наливної естакади

1226.2

68

Начальник об’єктiв радiотехнiчного забезпечення та зв’язку

1226.2

-

21

Начальник парку (понтонного, резервуарного та iн.)

1226.2

67

Начальник перевантажувального комплексу

1226.2

23940

-

Начальник пожежного катера

1226.2

23937

66

Начальник поїзда (пасажирського, рефрижераторного, комбiнованого транспорту i т. iн.)

1226.2

23941

-

Начальник полiгону (швидкiсного)

1226.2

23946

67

Начальник портового нагляду

1226.2

24046

-

Начальник постачання

1226.2

23952

-

Начальник поштамту

1226.2

23961

-

Начальник пристанi

1226.2

23964

67

Начальник причалу

1226.2

23925

-

Начальник промiрної партiї

1226.2

23982

67**

Начальник пункту (заготiвельного, навантажувально-розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та iн.)

1226.2

23994

67

Начальник радiостанцiї

1226.2

23997

-

Начальник радiотелевiзiйної передавальної станцiї

1226.2

24009

66**

Начальник району (вантажного)

1226.2

24012

66

Начальник резерву бригад рефрижераторних поїздiв

1226.2

Позицiю скасовано

1226.2

24018

66

Начальник резерву локомотивних бригад

1226.2

24021

66

Начальник резерву провiдникiв пасажирських вагонiв

1226.2

24006

66

Начальник роз’їзду (зупинкового пункту)

1226.2

24034

67

Начальник складу (вантажного)

1226.2

24040

66**

Начальник служби (транспорт)

1226.2

24052

-

Начальник сортувальної гiрки (автоматизованої, механiзованої)

1226.2

24058

66

Начальник станцiї (на несамостiйному балансI)

1226.2

24061

-

Начальник станцiї метрополiтену

1226.2

Начальник структурного пiдроздiлу (вiдокремленого)

1226.2

68

Начальник Украероцентру

1226.2

Начальник установки смiттєспалювальної пересувної

1226.2

24109

67

Начальник флоту(портового)

1226.2

-

70**

Начальник центру (головного авiаметеорологiчного, радiо-, управлiння повiтряним рухом, навчально-авiацiйного, електрозв’язку та iн.)

1226.2

68

Начальник центру комутацiї повiдомлень

1226.2

68

Начальник центру управлiння повiтряним рухом

1226.2

-

70

Начальник цеху (дiльницI) електрозв’язку

1226.2

24137

-

Начальник шлюзу

1226.2

24140

68

Начальник штабу льотного загону

1226.2

24140

-

Начальник штабу об’єднаного авiазагону

1227

-

-

Головний адмiнiстратор (на комерцiйних пiдприємствах)

1227

21918

-

Завiдувач комори (ломбарду, цiнностей)

1227

21967

-

Завiдувач ломбарду

1228

21830

-

Завiдувач ательє

1228

21839

67

Завiдувач бази бiлизняної

1228

21887

-

Завiдувач будинку побуту (моди)

1228

21889

-

Завiдувач душової

1228

22063

87

Завiдувач звалища

1228

21915

87

Завiдувач кладовища

1228

21926

87

Завiдувач колумбарiю

1228

-

87

Завiдувач контори (похоронного обслуговування та iн.)

1228

21948

87

Завiдувач крематорiю

1228

21954

2, 78

Завiдувач кухнi (для тварин, молочної)

1228

21842

-

Завiдувач лазнi

1228

21997

-

Завiдувач перукарнi

1228

22012

-

Завiдувач пляжу

1228

22030

-

Завiдувач пральнi

1228

22078

85

Завiдувач станцiї човнової

1228

22112

-

Завiдувач фотоательє

1228

22115

-

Завiдувач фотографiї

1228

22121

1

Завiдувач фотолабораторiї

1228

22122

-

Завiдувач фотостудiї

1229.1

Виконавчий директор Фонду

1229.1

20638

-

Головний архiтектор (органи державної влади)

1229.1

Головний державний аудитор

1229.1

Головний державний виконавець

1229.1

Головний державний експерт з умов працi України

Змiна № 1

1229.1

20704

-

Головний державний iнженер-iнспектор

1229.1

20707

-

Головний державний iнспектор

1229.1

Головний державний iнспектор з охорони прав на сорти рослин

1229.1

20710

4

Головний державний iнспектор з рибоохорони

1229.1

Головний державний iнспектор України з контролю якостi лiкарських засобiв

Змiна № 1

1229.1

20839

-

Головний державний податковий ревiзор-iнспектор

1229.1

-

-

Головний державний реєстратор суден

1229.1

Головний iнспектор

1229.1

20751

-

Головний iнспектор державного контролю

1229.1

20752

-

Головний iнспектор з контролю за цiнами

1229.1

Головний казначей

1229.1

20784

-

Головний консультант

1229.1

Головний консультант-iнспектор

1229.1

Державний уповноважений (органи державної влади)

Змiна № 1

1229.1

-

76

Директор департаменту

1229.1

Директор департаменту бiржових операцiй та електронного забезпечення

1229.1

Директор департаменту органiзацiї роботи органiв управлiння фондової бiржi

1229.1

Директор закладу експертизи державної системи з охорони прав на сорти рослин

1229.1

Директор Фонду

1229.1

Директор центру соцiальних служб для молодi

1229.1

Завiдувач вiддiлу (самостiйного)

1229.1

Завiдувач вiддiлу (у складi управлiння)

1229.1

21988

-

Завiдувач вiддiлу (центральнi органи державної влади)

1229.1

Завiдувач групи

1229.1

Завiдувач канцелярiї

1229.1

-

-

Завiдувач секретарiату заступника Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим

1229.1

76

Завiдувач сектору

1229.1

Завiдувач сектору (самостiйного)

1229.1

Заступник директора департаменту — начальник вiддiлу

1229.1

Заступник начальника управлiння (самостiйного) — начальник вiддiлу

1229.1

Керiвник апарату

1229.1

-

-

Керiвник головного управлiння

1229.1

Керiвник групи

1229.1

Керiвник Координацiйного центру

Змiна № 1

1229.1

76

Керiвник прес-служби (центральнi органи державної влади)

1229.1

76

Керiвник служби

1229.1

-

80, 76

Керуючий справами

1229.1

Консультант Президента України

1229.1

Координатор упровадження реформ

Змiна № 1

1229.1

Науковий консультант Президента України

1229.1

23932

80

Начальник (завiдувач) пiдроздiлу

1229.1

23898

76

Начальник вiддiлу (самостiйного)

1229.1

23898

76

Начальник вiддiлу (у складi управлiння)

1229.1

23898

80, 76

Начальник вiддiлу (центральнi органи державної влади)

1229.1

-

-

Начальник вiддiлу управлiння

1229.1

23738

76

Начальник головного управлiння

1229.1

23745

-

Начальник державної iнспекцiї

1229.1

Позицiю скасовано

1229.1

23931

-

Начальник пiдвiддiлу

1229.1

-

76

Начальник пiдвiддiлу (у складi самостiйного вiддiлу)

1229.1

-

76

Начальник управлiння

1229.1

Начальник управлiння (самостiйного)

1229.1

Помiчник вищого державного службовця центрального органу державної влади

1229.1

Постiйний представник Президента України

1229.1

Прес-секретар

1229.1

Радник-начальник головного управлiння

Змiна № 1

1229.1

Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони

1229.1

Секретар Рахункової палати України

1229.1

Секретар Центральної виборчої комiсiї

1229.1

Уповноважений Президента України

1229.1

Член Центральної виборчої комiсiї

1229.2

24402

-

Голова судової колегiї

1229.2

24396

-

Голова суду

1229.2

Заступник голови Вищого адмiнiстративного суду України

1229.2

Керiвник апарату суду

Змiна № 1

1229.2

Керiвник секретарiату

Змiна № 1

1229.2

23898

-

Начальник вiддiлу (прокуратури)

1229.2

Начальник управлiння Апеляцiйного суду України

1229.2

Начальник управлiння Вищого адмiнiстративного суду України

1229.2

Начальник управлiння Вищого господарського суду України

1229.2

Перший заступник голови Вищого адмiнiстративного суду України

1229.2

-

-

Прокурор (областi, мiста, району)

1229.2

Суддя Апеляцiйного суду України

1229.2

Суддя Вищого адмiнiстративного суду України

1229.2

Суддя Вищого господарського суду України

1229.2

Суддя Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

Змiна № 1

1229.3

Адмiнiстратор (органи державної влади)

Змiна № 2

1229.3

20632

-

Головний акушер-гiнеколог (мiсцевi органи державної влади)

1229.3

Головний державний експерт з умов працi

Змiна № 1

1229.3

Головний державний iнспектор з ветеринарної медицини

1229.3

80

Головний державний соцiальний iнспектор

1229.3

20735

-

Головний iнженер (мiсцевi органи державної влади)

1229.3

Головний iнженер-iнспектор

1229.3

21034

-

Головний терапевт (мiсцевi органи державної влади)

1229.3

-

-

Головний фахiвець-архiтектор

1229.3

Головний державний фiнансовий iнспектор у районi (мiстI)

Змiна № 1

1229.3

21073

-

Головний художник (мiсцевi органи державної влади)

1229.3

Державний адмiнiстратор

Змiна № 1

1229.3

Державний реєстратор

1229.3

Директор департаменту

1229.3

-

-

Директор Палацу урочистих подiй

1229.3

Директор центру соцiальних служб для молодi

1229.3

21988

-

Завiдувач вiддiлу (мiсцевi органи державної влади)

1229.3

76

Завiдувач сектору апарату (мiсцева державна адмiнiстрацiя)

1229.3

Керiвник апарату

1229.3

76

Керiвник прес-служби (мiсцевi органи державної влади)

1229.3

-

-

Керiвник структурного пiдроздiлу — головний спецiалiст

1229.3

Керуючий справами виконавчого апарату

Змiна № 1

1229.3

23898

80, 76

Начальник вiддiлу (мiсцевi органи державної влади)

1229.3

76

Начальник головного управлiння (мiсцевi органи державної влади)

1229.3

Начальник iнспекцiї

1229.3

-

-

Начальник лiкувально-профiлактичного сектору — заступник завiдувача

1229.3

-

76

Начальник служби

1229.3

-

80, 76

Начальник управлiння

1229.3

76

Начальник управлiння (у складi головного управлiння)

1229.3

Староста

Змiна № 4

1229.4

21296

-

Декан

1229.4

21827

Завiдувач аспiрантури (iнтернатури, ординатури, докторантури)

1229.4

21839

-

Завiдувач бази навчально-наукової

1229.4

Директор (завiдувач) дошкiльного навчального закладу

Змiна № 1

1229.4

68, 80

Директор центру пiдвищення квалiфiкацiї

Змiна № 1

1229.4

Завiдувач вiддiлення у коледжi

Змiна № 1

1229.4

21897

-

Завiдувач кабiнету навчального

1229.4

21909

-

Завiдувач кафедри

1229.4

21951

-

Завiдувач курсiв

1229.4

21958

-

Завiдувач лабораторiї (освiта)

1229.4

21341

-

Завiдувач позашкiльного закладу

1229.4

22027

-

Завiдувач практики (виробничої, навчальної)

1229.4

24635

-

Керiвник виробничої практики

1229.4

24604

-

Керiвник позанавчальної виховної роботи з iноземними учнями

1229.4

24638

-

Керiвник студентського проектно-конструкторського (дослiдного) бюро

1229.4

23741

-

Начальник мiстечка (дитячого оздоровчого, навчального)

1229.4

21580

-

Начальник навчального пункту

1229.4

80

Начальник навчально-тренувального центру

1229.4

23856

-

Начальник табору оборонно-спортивного

1229.5

20619

78

Головна медична сестра

1229.5

78

Головний державний санiтарний лiкар

1229.5

21857

2, 25

Завiдувач вiварiю

1229.5

-

78

Начальник (завiдувач) структурного пiдроздiлу медичного закладу

1229.5

Уповноважена особа (виробництво лiкарських засобiв)

Змiна № 1

1229.6

20561

-

Генеральний директор програм

1229.6

24387

-

Голова секцiї (творчої)

1229.6

20628

87, 84

Головний адмiнiстратор

1229.6

20644

84, 81

Головний балетмейстер

1229.6

20647

81

Головний бiблiограф

1229.6

20650

81

Головний бiблiотекар

1229.6

20723

84, 81

Головний диригент

1229.6

21067

81

Головний зберiгач фондiв

1229.6

20768

-

Головний кiнооператор

1229.6

20756

-

Головний мистецтвознавець

1229.6

20834

-

Головний музичний редактор

1229.6

20888

-

18

Головний редактор

1229.6

20895

-

Головний редактор програм

1229.6

20897

-

Головний редактор студiї (кiностудiї)

1229.6

20900

-

Головний редактор творчого об’єднання

1229.6

20903

83**

Головний режисер

1229.6

20906

-

Головний режисер-постановник

1229.6

21022

-

Головний суддя з випробування племiнних коней

1229.6

-

85

Головний тренер команди (збiрної, клубної)

1229.6

21064

84, 81

Головний хормейстер

1229.6

81**

Головний художник

1229.6

21079

-

Головний художник з освiтлення

1229.6

21082

-

Головний художник-постановник

1229.6

21085

-

Головний художник-реставратор

1229.6

21070

-

Головний художнiй керiвник

1229.6

21510

-

Директор програм (радiотелевiзiйних)

1229.6

21806

-

Завiдувач абонементу

1229.6

21836

81

Завiдувач атракцiону

1229.6

21839

85

Завiдувач бази спортивної

1229.6

21332

81

Завiдувач бiблiотеки

1229.6

21338

-

Завiдувач бюро (кiнопересувок, подорожей, екскурсiй)

1229.6

21344

81

Завiдувач виставки

1229.6

21858

82

Завiдувач вiдеотеки

1229.6

22093

81

Завiдувач закладу клубного типу

1229.6

21924

-

Завiдувач клубу

1229.6

21928

-

Завiдувач комплексу (атракцiонного, товарного)

1229.6

21945

84

Завiдувач костюмерної

1229.6

21428

-

Завiдувач лекторiю

1229.6

21434

-

Завiдувач музею

1229.6

21465

-

Завiдувач парку культури та вiдпочинку

1229.6

22000

-

Завiдувач пересувної виставки

1229.6

22048

-

Завiдувач радiовузла

1229.6

21541

85

Завiдувач спортивної споруди

1229.6

22081

-

Завiдувач студiї

1229.6

22084

81

Завiдувач театру (лiтнього)

1229.6

81

Завiдувач фiлiалу (фiлiї) бiблiотеки

Змiна № 1

1229.6

Завiдувач фiлiалу (фiлiї) музею

Змiна № 1

1229.6

22100

82

Завiдувач фiльмобази (фiльмосховища)

1229.6

22103

-

Завiдувач фiльмотеки

1229.6

22109

-

Завiдувач фонотеки

1229.6

-

-

Завiдувач центральної психолого-медико-педагогiчної консультацiї

1229.6

22129

81

Завiдувач центру (молодiжного)

1229.6

82

Керiвник групи (виробництво кiно- i вiдеофiльмiв)

1229.6

24622

81

Керiвник гуртка

1229.6

24623

81

Керiвник самодiяльного об’єднання (клубу за iнтересами)

1229.6

24637

81

Керiвник студiї, колективу (за видами мистецтва i народної творчостI)

1229.6

24641

85

Керiвник фiзичного виховання

1229.6

-

-

Керiвник художнiй цеху (майстернI)

1229.6

24646

84

Керiвник частини (лiтературно-драматургiчної, музичної)

1229.6

82

Майстер з ремонту приладiв та апаратури (виробництво кiно- i вiдеофiльмiв)

1229.6

-

85

Начальник (завiдувач) тренажерного комплексу (залу)

1229.6

23689

-

Начальник бази туристської

1229.6

23753

-

Начальник дитячого приймача-розподiльника

1229.6

23829

85

Начальник клубу (аероклубу, службового собакiвництва, спортивно-технiчного, стрiлецько-спортивного)

1229.6

-

85

Начальник команди з виду спорту (збiрної, клубної)

1229.6

23856

-

Начальник табору туристського

1229.6

82

Начальник цеху (виробництво кiно- i вiдеофiльмiв)

1229.6

24288

82

Органiзатор трюкових зйомок (сцен)

1229.6

Продюсер

1229.6

82

Продюсер (кiнематографiя)

1229.6

Шеф-редактор

1229.7

Генеральний менеджер (управитель)

1229.7

24363

-

Голова державної комiсiї (бюро)

1229.7

24371

-

Голова комiсiї

1229.7

20671

-

Головний випусковий

1229.7

62

Головний державний iнспектор Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж

1229.7

62

Головний державний iнспектор України з енергетичного нагляду

1229.7

21100

-

Головний експерт

1229.7

20735

5

Головний iнженер (iншi галузI)

1229.7

Головний iнженер Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж

1229.7

20738

-

Головний iнженер-iнспектор

1229.7

20750

68, 62

Головний iнспектор

1229.7

20786

-

Головний контролер

1229.7

20921

-

Головний радник

1229.7

Головний реставратор

Змiна № 3

1229.7

Головний страховий експерт з охорони працi

1229.7

5**

Директор технiчний

1229.7

22036

-

Завiдувач (начальник) приймальнi

1229.7

21824

-

Завiдувач архiвосховища

1229.7

21818

1

Завiдувач архiву

1229.7

21985

-

Завiдувач вiддiлення (бiблiотеки, заочного, контейнерного, пiдготовчого та iн.)

1229.7

21988

65**

Завiдувач вiддiлу

1229.7

21872

74

Завiдувач групи

1229.7

21897

-

Завiдувач кабiнету технiчного

1229.7

21930

-

Завiдувач консультацiї

1229.7

21939

-

Завiдувач коректорської

1229.7

-

-

Завiдувач корпункту

1229.7

21958

5**

Завiдувач лабораторiї

1229.7

22009

-

Завiдувач майданчика (астрономiчного, iнструментального, спортивного та iн.)

1229.7

21974

1

Завiдувач науково-технiчної бiблiотеки

1229.7

21976

-

Завiдувач обстановки

1229.7

Завiдувач психолого-медико-педагогiчної консультацiї

1229.7

22045

67**

Завiдувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультацiйного, навчального та iн.)

1229.7

22051

18

Завiдувач редакцiї

1229.7

22069

81

Завiдувач сектору

1229.7

22085

-

Завiдувач технiчного архiву

1229.7

22087

84

Завiдувач трупи

1229.7

22130

81

Завiдувач частини

1229.7

24609

-

Керiвник групи

1229.7

24620

-

Керiвник допризовної пiдготовки (вiйськовий керiвник)

1229.7

Керiвник з координацiї аварiйно-рятувальних робiт на акваторiях

1229.7

Керiвник органiзацiйних систем електронного урядування

1229.7

99

Керiвник (директор, начальник та iн.) пiдроздiлу (служби, управлiння, департаменту та iн.) з безпеки (фiнансово-економiчної, iнформацiйної)

Змiна № 1

1229.7

99

Керiвник (директор, начальник та iн.) пiдроздiлу (служби, управлiння, департаменту та iн.) з охорони та безпеки (фiзичної та майнової)

Змiна № 1

1229.7

-

68

Керiвник рятувального пiдроздiлу

1229.7

-

-

Керiвник рятувального формування

1229.7

22985

-

Командир артилерiйської ланки

1229.7

Командир батальйону (органи внутрiшнiх справ)

1229.7

Командир взводу (органи внутрiшнiх справ)

1229.7

23001

-

Командир вогневої точки

1229.7

Командир полку (органи внутрiшнiх справ)

1229.7

Командир роти (органи внутрiшнiх справ)

1229.7

22999

-

Командир-наставник

1229.7

23039

-

Комiсар аварiйний

1229.7

Начальник вiддiлення (лiнiйного вiддiлення) мiлiцiї

1229.7

Начальник вiддiлення (пенiтенцiарна система)

1229.7

23898

65**

Начальник вiддiлу

1229.7

Начальник вiддiлу (пенiтенцiарна система)

1229.7

Начальник вiйськового представництва

1229.7

Начальник головного вiйськового представництва

1229.7

62

Начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж

1229.7

23792

62, 66

Начальник iнспекцiї

1229.7

23804

-

Начальник кабiнету (лiнгафонного, проектного та iн.)

1229.7

Начальник лiнiйного пункту мiлiцiї

1229.7

Начальник оперативного вiддiлу (сфера цивiльного захисту)

1229.7

74, 67

Начальник партiї (геодезичної, геологiчної, промислової, топографiчної та iн.)

1229.7

Начальник пiдроздiлу оперативно-рятувальної служби з профiлактичних заходiв цивiльного захисту

1229.7

Начальник пiдроздiлу постiйної готовностi до аварiйно-рятувальних дiй

1229.7

23958

-

Начальник прес-центру

1229.7

Начальник режимно-секретного органу

1229.7

24030

66, 5

Начальник сектору

1229.7

24128

-

Начальник слiдчої частини

1229.7

Начальник структурного пiдроздiлу режимно-секретного органу

1229.7

24079

-

Начальник трудової колонiї для неповнолiтнiх

1229.7

Начальник центру (психологiчного забезпечення, соцiально-трудової реабiлiтацiї дорослих, з надання соцiальних послуг тощо)

1229.7

Начальник чергової частини

1229.7

Начальник штабу (головного штабу) (органи внутрiшнiх справ)

1229.7

83

Секретар вiдповiдальний

1229.8

96

Заступник директора департаменту — головний бухгалтер (митнi органи)

Змiна № 1

1229.8

96

Заступник начальника митницi — начальник митного поста

Змiна № 1

1229.8

96

Заступник начальника митницi — начальник служби

Змiна № 1

1229.8

96

Заступник начальника служби — начальник вiддiлу (митнi органи)

Змiна № 1

1229.8

96

Начальник митницi

Змiна № 1

1229.8

96

Начальник митного поста

Змiна № 1

1229.8

96

Начальник служби (митнi органи)

Змiна № 1

1229.8

96

Начальник служби — головний бухгалтер (митнi органи)

Змiна № 1

1229.8

96

Начальник спецiалiзованої митної установи

Змiна № 1

1231

20637

-

Головний архiвiст

1231

20656

76, 1

Головний бухгалтер

1231

21097

1

Головний економiст

1231

20765

-

Головний касир

1231

20882

-

Головний ревiзор

1231

Головний фахiвець (пенiтенцiарна система)

1231

21124

-

Головний юрисконсульт

1231

21489

5

Директор з економiки

1231

Директор фiнансовий

1231

84, 65

Директор-розпорядник

1231

22066

-

Завiдувач (начальник) секретарiату

1231

21903

1

Завiдувач канцелярiї

1231

21906

84, 66

Завiдувач каси

1231

22128

-

Завiдувач цехової бухгалтерiї

1231

Керiвник (директор, виконавчий директор, начальник та iн.) вiдповiдного напряму дiяльностi банкiвської установи

Змiна № 3

1231

Керiвник (директор, начальник та iн.) департаменту

1231

Керiвник (директор, начальник та iн.) департаменту (центру, вiддiлення, дирекцiї, комплексу та iн.) (банкiвська дiяльнiсть)

Змiна № 3

1231

Менеджер (управитель)

Змiна № 2

1231

Начальник бюро (функцiональний пiдроздiл)

1231

23814

64

Начальник вiддiлу капiтального будiвництва (технiчного переозброєння)

1231

23849

-

Начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу

1231

24068

64, 1

Начальник лабораторiї технiко-економiчних дослiджень

1231

23926

1

Начальник планово-економiчного бюро цеху

1231

23927

1

Начальник планово-економiчного вiддiлу

1231

Начальник управлiння

1231

24108

1

Начальник фiнансового вiддiлу

1231

24120

-

Начальник централiзованої бухгалтерiї

1231

24157

1

Начальник юридичного вiддiлу

1231

Секретар корпоративний

1232

20877

80

Головний профконсультант

1232

20878

-

Головний психолог

1232

20924

-

Головний соцiолог

1232

21477

5, 1

Директор з кадрових питань та побуту

1232

Директор з управлiння персоналом

Змiна № 2

1232

21897

-

Завiдувач кабiнету з технiки безпеки

1232

24619

-

Керiвник групи облiку

1232

23702

1

Начальник бюро органiзацiї працi та заробiтної плати цеху

1232

23805

67, 1

Начальник вiддiлу кадрiв

1232

23899

1

Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати

1232

-

1

Начальник вiддiлу охорони працi

1232

23930

1

Начальник вiддiлу пiдготовки кадрiв

1232

24053

1

Начальник вiддiлу соцiального розвитку

1232

23887

1

Начальник лабораторiї наукової органiзацiї працi та управлiння виробництвом

1232

24054

1

Начальник лабораторiї соцiологiї та психофiзiологiї працi

1232

23888

1

Начальник нормативно-дослiдної лабораторiї (станцiї) з питань працi

1232

Начальник служби

Змiна № 2

1233

Директор з маркетингу

1233

21407

1**

Директор комерцiйний

1233

24028

1

Начальник вiддiлу збуту (маркетингу)

1233

23842

65

Начальник комерцiйного вiддiлу

1234

21073

-

Головний художник (реклама)

1234

23898

82

Начальник вiддiлу (з реклами, зв’язкiв з громадськiстю)

1234

Прес-секретар

1235

Начальник вiддiлу

1235

23712

1**

Начальник вiддiлу зовнiшньої кооперацiї

1235

23897

1

Начальник вiддiлу комплектацiї устаткування

1235

23875

1

Начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання

1235

24034

-

Начальник складу (паливно-мастильних матерiалiв, матерiально-технiчного та iн.)

1235

24091

Начальник управлiння

1236

20874

-

Головний програмiст

1236

20994

-

Головний фахiвець з електронного устаткування

1236

20960

-

Головний фахiвець з програмного забезпечення

1236

23671

1

Начальник вiддiлу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ)

1236

24044

1

Начальник змiни обчислювального (iнформацiйно-обчислювального) центру

1236

21345

67

Начальник центру (обчислювального, iнформацiйно-обчислювального)

1237.1

24390

-

Голова ради (науково-технiчної, наукової, експертної)

1237.1

20638

64

Головний архiтектор (архiтектура та будiвництво)

1237.1

20641

64

Головний архiтектор проекту

1237.1

20653

2

Головний бiолог

1237.1

21019

-

Головний будiвельник кораблiв

1237.1

20662

11

Головний винороб

1237.1

20665

67

Головний водолазний фахiвець

1237.1

20674

64

Головний геодезист

1237.1

20677

74, 5

Головний геолог

1237.1

20680

74

Головний геофiзик

1237.1

20681

74

Головний геохiмiк

1237.1

20683

-

Головний гiдроакустик

1237.1

20686

74**

Головний гiдрогеолог

1237.1

20689

-

Головний гiдрограф

1237.1

20692

-

Головний гiдролог

1237.1

20698

5

Головний гiдротехнiк

1237.1

20701

5

Головний гiрник

1237.1

20867

2

Головний ґрунтознавець

1237.1

20717

-

Головний десинатор

1237.1

21074

-

Головний дизайнер (художник-конструктор)

1237.1

21075

-

Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту

1237.1

21103

-

Головний електрик

1237.1

21106

-

Головний електромеханiк

1237.1

21109

-

Головний електронiк

1237.1

21112

-

Головний електрорадiонавiгатор

1237.1

20843

5

Головний збагачувач

1237.1

20915

1

Головний зварник

1237.1

20732

2

Головний зоотехнiк

1237.1

20747

68, 64

Головний iнженер проекту

1237.1

20741

-

Головний iнженер-крiогенник

1237.1

20759

40

Головний калiбрувальник

1237.1

Головний картограф

1237.1

20771

-

Головний колорист

1237.1

20780

1

Головний конструктор

1237.1

20783

-

Головний конструктор проекту

1237.1

20789

11

Головний коньячний майстер

1237.1

20798

11

Головний круп’яр

1237.1

20801

65

Головний кулiнар

1237.1

20659

-

Головний лiкар ветеринарної медицини

1237.1

20807

64, 5

Головний маркшейдер

1237.1

20810

2

Головний мелiоратор

1237.1

20813

1

Головний металург

1237.1

20819

1

Головний метролог

1237.1

20837

11

Головний миловар

1237.1

20858

2, 3

Головний мисливствознавець

1237.1

20825

-

Головний мiкробiолог

1237.1

20828

-

Головний модельєр

1237.1

20831

-

Головний модельєр-конструктор

1237.1

20855

-

Головний оптик

1237.1

20861

26

Головний парфумер

1237.1

20864

11

Головний пивовар

1237.1

20795

11

Головний питлiвник

1237.1

20870

-

Головний приладист

1237.1

20873

-

Головний пробiрувальник

1237.1

20876

40

Головний прокатник

1237.1

20879

-

Головний радiолог

1237.1

20891

-

Головний редактор карт

1237.1

20894

-

Головний редактор карт i лоцiй

1237.1

20909

-

Головний релiйник

1237.1

20912

4

Головний рибовод

1237.1

20918

75

Головний синоптик

1237.1

21012

40

Головний сталеплавильник

1237.1

20849

-

Головний телеоператор

1237.1

21031

-

Головний теплотехнiк

1237.1

21036

-

Головний технiчний керiвник

1237.1

21037

5, 1

Головний технолог

1237.1

21038

-

Головний технолог проекту

1237.1

21040

11

Головний титестер

1237.1

21043

65

Головний товарознавець

1237.1

21049

62

Головний турбiнiст виробничого об’єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцiй

1237.1

21025

11

Головний тютюнник

1237.1

21028

11

Головний тютюновий майстер

1237.1

Головний учений секретар

1237.1

20936

-

Головний фахiвець з автоматизованих систем керування

1237.1

20933

-

Головний фахiвець з автоматики

1237.1

20939

-

Головний фахiвець з антенних споруд

1237.1

20942

62

Головний фахiвець з атомних електростанцiй

1237.1

20997

70

Головний фахiвець з електрозв’язку

1237.1

21000

62

Головний фахiвець з енергетичних реакторiв

1237.1

21003

-

Головний фахiвець з енергоблокiв

1237.1

21006

-

Головний фахiвець з енергосистем

1237.1

20991

-

Головний фахiвець з кольорового телебачення

1237.1

20951

-

Головний фахiвець з котлiв

1237.1

20952

-

Головний фахiвець з монтажу та налагодження систем автоматизацiї

1237.1

20945

-

Головний фахiвець з охорони навколишнього середовища

1237.1

20963

-

Головний фахiвець з радiомовлення

1237.1

20966

-

Головний фахiвець з радiопередавальних пристроїв

1237.1

20978

-

Головний фахiвець з телевiзiйного мовлення

1237.1

20981

-

Головний фахiвець з технiки консервацiї телевiзiйних програм

1237.1

20985

-

Головний фахiвець з тропосферних радiорелейних лiнiй

1237.1

20954

-

Головний фахiвець з устаткування звукових трактiв та акустики

1237.1

20957

-

Головний фахiвець з устаткування телевiзiйних трактiв

1237.1

20948

62

Головний фахiвець з якостi металiв на атомних станцiях

1237.1

20969

-

Головний фахiвець iз сантехнiчного устаткування

1237.1

20972

-

Головний фахiвець iз свiтлотехнiки

1237.1

20975

62

Головний фахiвець iз систем керування та захисту на атомних станцiях

1237.1

20976

-

Головний фахiвець iз слабкострумових систем та контрольно-вимiрювальних приладiв i автоматики

1237.1

21055

-

Головний фiзик

1237.1

21058

-

Головний хiмiк

1237.1

21076

-

Головний художник-модельєр

1237.1

21091

11

Головний шампанiст

1237.2

Директор бiблiотеки

Змiна № 1

1237.2

Завiдувач вiддiлення

Змiна № 1

1237.2

21988

-

Завiдувач (начальник) вiддiлу (науково-дослiдного, конструкторського, проектного та iн.)

1237.2

21989

-

Завiдувач вiддiлу (бюро) оформлення проектних матерiалiв

1237.2

21886

-

Завiдувач докторантури

1237.2

22131

-

Завiдувач креслярсько-копiювального бюро

1237.2

21958

81

Завiдувач лабораторiї (науково-дослiдної, пiдготовки виробництва)

1237.2

21441

-

Завiдувач обсерваторiї

1237.2

Завiдувач сектору

Змiна № 1

1237.2

22078

-

Завiдувач станцiї географiчної

1237.2

Завiдувач фiлiалу (фiлiї) лабораторiї

Змiна № 1

1237.2

24601

-

Керiвник бригади (дослiдної, проектної органiзацiї)

1237.2

24030

-

Начальник (завiдувач) сектору (науково-дослiдного, конструкторського та iн.)

1237.2

23701

-

Начальник бюро

1237.2

23885

1

Начальник вiддiлу механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв

1237.2

23896

1

Начальник вiддiлу науково-технiчної iнформацiї

1237.2

23908

1

Начальник вiддiлу охорони навколишнього середовища

1237.2

23924

1

Начальник вiддiлу патентної та винахiдницької роботи

1237.2

Начальник вiддiлу радiацiйної безпеки

1237.2

24057

1

Начальник вiддiлу стандартизацiї

1237.2

23795

1

Начальник дослiдної лабораторiї

1237.2

23853

-

Начальник лабораторiї (науково-дослiдної, дослiдної та iн.)

1237.2

23966

64, 2

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)

1237.2

24011

-

Начальник реактора (прискорювача, ядерно-фiзичної установки)

1237.2

-

75

Начальник станцiї метеорологiчної

1237.2

24071

1**

Начальник технiчного вiддiлу

1237.2

24077

1

Начальник технологiчного бюро цеху

1237.2

24124

1

Начальник центральної заводської лабораторiї

1237.2

24126

21, 1

Начальник цеху дослiдного виробництва

1237.2

81

Учений секретар

1238

-

-

Керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва

1238

Керiвник установи (структурного пiдроздiлу) з iнтелектуальної власностi

1238

Керiвник установи (структурного пiдроздiлу) iз стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi

1239

Голова комiтету

1239

21849

1

Завiдувач бюро перепусток

1239

22124

1

Завiдувач господарства

1239

21897

-

Завiдувач кабiнету з вiйськово-технiчної пiдготовки

1239

21935

1

Завiдувач копiювально-розмножувального бюро

1239

21803

1

Завiдувач машинописного бюро

1239

Завiдувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та iн.)

1239

Командир (начальник) пiдроздiлу (сфера цивiльного захисту)

1239

Командир (начальник) частини (сфера цивiльного захисту)

1239

Командир взводу (сфера цивiльного захисту)

1239

Командир загону (сфера цивiльного захисту)

1239

Майстер (сфера цивiльного захисту)

1239

Начальник варти (пенiтенцiарна система)

1239

23816

68

Начальник варти воєнiзованої охорони

1239

23816

-

Начальник варти окремого пожежного поста

1239

23907

68

Начальник воєнiзованої охорони

1239

24117

1

Начальник господарського вiддiлу

1239

Начальник караулу (змiни, поста) оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту

1239

Начальник караулу (змiни, поста) частини (сфера цивiльного захисту)

1239

23838

68

Начальник команди (охорони об’єктiв, службового собакiвництва та iн.)

1239

23838

-

Начальник команди пожежної охорони

1239

Начальник окремого поста пожежної охорони (пенiтенцiарна система)

1239

Начальник охорони (пожежної, сторожової та iн.)

Змiна № 1

1239

Начальник пожежної охорони (команди) (пенiтенцiарна система)

1239

Начальник полiгону

1239

Начальник служби (сфера цивiльного захисту)

1311

-

2

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми i т. iн.)

1311

-

2

Директор (керiвник) малого пiдприємства сiльськогосподарського

1312

-

-

Голова кооперативу промислового

1312

-

-

Директор (керiвник) малого пiдприємства гiрничодобувного

1312

-

-

Директор (керiвник) малого промислового пiдприємства (фiрми)

1313

-

64

Голова кооперативу будiвельного

1313

-

64

Директор (керiвник) малого будiвельного пiдприємства

1314

-

65

Директор (керiвник) малої торговельної фiрми

1314

-

65

Керуючий магазином

1314

-

-

Комерсант

1315

-

87

Керуючий готелем (пансiонатом, кемпiнгом i т. iн.)

1315

-

65

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею i т. iн.)

1315

Начальник дiльницi ресторану (кафе, їдальнi i т. iн.)

1315

Ресторатор

1316

-

-

Директор (керiвник) малого пiдприємства (транспортного, складського)

1317

-

-

Директор малої фiрми (страхової, аудиторської, рекламної i т. iн.)

1317

-

65

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомостi, рекламним i т. iн.)

1318

-

-

Керуючий перукарнею (фотоательє, фiрмою прокату i т. iн.)

1319

-

81**

Директор (керiвник) малого пiдприємства (у сферi охорони здоров’я, освiти, культури i т. iн.)

1319

21375

-

Завiдувач залу

1411

Менеджер (управитель) з використання водних ресурсiв

1412

Менеджер (управитель) з природокористування

1439.8

Менеджер (управитель) з виробництва та розподiлення електроенергiї

1439.8

Менеджер (управитель) з органiзацiї ефективного використання енергiї (енергоменеджер)

1443

Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської дiяльностi

1443

Менеджер (управитель) на автомобiльному транспортi

1443

Менеджер (управитель) на водному транспортi

1448.1

Менеджер (управитель) з туризму

1451

Менеджер (управитель) в торгiвлi транспортними засобами

1452

Менеджер (управитель) в оптовiй торгiвлi

1453

Менеджер (управитель) в роздрiбнiй торгiвлi побутовими та непродовольчими товарами

1453.1

Менеджер (управитель) в роздрiбнiй торгiвлi побутовими товарами та їх ремонтi

1453.2

Менеджер (управитель) в роздрiбнiй торгiвлi непродовольчими товарами

1454

Менеджер (управитель) в роздрiбнiй торгiвлi продовольчими товарами

1455.1

87

Менеджер (управитель) у готельному господарствi

1456

Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

1456

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальнI)

Змiна № 2

1456

Менеджер (управитель) пiдприємства з приготування та постачання готових страв

Змiна № 2

1456

Менеджер (управитель) ресторану

Змiна № 2

1461

Менеджер (управитель) iз грошового посередництва

1462

Менеджер (управитель) iз фiнансового лiзингу

1463

Менеджер (управитель) iз надання кредитiв

1465

Менеджер (управитель) iз страхування

1466

Менеджер (управитель) iз пенсiйного недержавного страхування

1467

Менеджер (управитель) iз допомiжної дiяльностi у сферi фiнансiв

1468

Менеджер (управитель) iз допомiжної дiяльностi у сферi страхування

1469

Менеджер (управитель) iз фiнансового посередництва

1471

Менеджер (управитель) у сферi операцiй з нерухомiстю для третiх осiб

1472

Менеджер (управитель) у сферi аренди машин та устаткування

1473

Менеджер (управитель) у сферi надання iнформацiї

1474

Менеджер (управитель) з питань регiонального розвитку

1474

Менеджер (управитель) iз комунiкацiйних технологiй

1475.4

5*

Менеджер (управитель) з адмiнiстративної дiяльностi

1475.4

1

Менеджер (управитель) з логiстики

1475.4

Менеджер (управитель) з маркетингу

Змiна № 2

1475.4

Менеджер (управитель) з постачання

1475.4

1

Менеджер (управитель) iз збуту

1475.4

1

Менеджер (управитель) iз зв’язкiв з громадськiстю

1475.4

1

Менеджер (управитель) iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi

1476.1

1

Менеджер (управитель) з реклами

1477.1

1

Менеджер (управитель) з персоналу

1478

Менеджер (управитель) у слiдчiй дiяльностi

1479

Менеджер (управитель) з органiзацiї консультативних послуг

1482

Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я

1483

Менеджер (управитель) у соцiальнiй сферi

1491

87

Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинкiв)

Змiна № 1

1491

Менеджер (управитель) пiдприємства житлово-комунального господарства

1492

Менеджер (управитель) банно(лазне)-оздоровчого комплексу

Змiна № 1

1492

18

Менеджер (управитель) у видавничiй дiяльностi

1493

Менеджер (управитель) систем якостi

1493

Менеджер (управитель) систем якостi в державному управлiннi

1494

Менеджер (управитель) екологiчних систем

1495

Менеджер (управитель) систем з iнформацiйної безпеки

1496

Менеджер (управитель) iз соцiальної та корпоративної вiдповiдальностi

1499

Менеджер (управитель)

Змiна № 2

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика