sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Додаток А розділ 8)
Додати у Вибране


Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин


Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професiйна назва роботи

8111

11663

5

Гiдромонiторник

8111

13546

55

Машинiст агрегатiв для добування солi в озерi

8111

13583

5

Машинiст бульдозера (гiрничi роботи)

8111

13623

5

Машинiст вiбронавантажувальної установки

8111

13941

5

Машинiст вiдвалоутворювача

8111

13943

5

Машинiст вiдвального моста

8111

13673

5

Машинiст гiрничих виїмкових машин

8111

13671

5

Машинiст глинорiзальної машини

8111

13704

5

Машинiст драги

8111

14388

5

Машинiст екскаватора

8111

13737

5

Машинiст землесосної установки

8111

13749

5

Машинiст каменерiзної машини

8111

13777

5

Машинiст конвеєра

8111

13840

5

Машинiст машин для видобування й перероблення кускового торфу

8111

13842

5

Машинiст машин для видобування й перероблення фрезерного торфу

8111

13846

5

Машинiст машин для пiдготовки торфових родовищ до експлуатацiї

8111

13882

11

Машинiст механiчного котка

8111

14000

5

Машинiст навантажувально-доставочної машини

8111

14002

64, 5

Машинiст навантажувальної машини

8111

14008

5

Машинiст пiдземних самохiдних машин

8111

13944

4

Машинiст поличкового плуга

8111

14084

64, 5

Машинiст прохiдницького комплексу

8111

14169

5

Машинiст самохiдного кабелепересувача

8111

14183

5

Машинiст скрепера (гiрничi та гiрничо-капiтальнi роботи)

8111

14191

5

Машинiст слюдовибиральної установки

8111

14206

11

Машинiст солезбирального комбайна

8111

14203

55

Машинiст солекомбайна

8111

14263

5

Машинiст торфовидобувного екскаватора

8111

14305

5

Машинiст установки для руйнування негабаритiв гiрничої маси

8111

14333

5

Машинiст фрезагрегата

8111

14732

11

Моторист ропокачки

8111

14833

11

Навальник солi в басейнах

8111

16021

5

Оператор сiркодобувних та водовiдливних свердловин

8111

17859

5

Регулювальник роботи свердловин

8111

18916

5

Сушильник (збагачення)

8111

19532

4

Центрифугувальник (збагачення)

8112

10041

5

Агломератник

8112

10765

4

Апаратник виробництва гiрського воску

8112

10826

4

Апаратник виробництва озокериту та озокеритової продукцiї

8112

10836

4

Апаратник виробництва реагентiв

8112

11036

5

Апаратник вуглезбагачення

8112

10418

5

Апаратник збагачення золотовмiсних руд

8112

10665

5

Апаратник приготування брикетної сумiшi

8112

-

5

Апаратник сушiння торфу та торфових виробiв

8112

11289

1

Бункерувальник

8112

11397

5

Варильник торфомаси

8112

15157

5

Випалювач (агломерацiя)

8112

11700

5

Горновий на агломерацiї та випалюваннi

8112

11765

64, 5

Грохотник

8112

11847

5

Доводжувач

8112

11849

5

Доводжувач алмазовмiсних концентратiв

8112

11858

5

Дозувальник

8112

11863

4

Дозувальник гарячого повертання

8112

11876

5

Дозувальник реагентiв

8112

11885

5

Долотозаправник

8112

11897

5

Драгер

8112

11908

35

Дробильник (виробництво цементу)

8112

11908

5

Дробильник (збагачування, агломерацiя й брикетування)

8112

15240

5

Збагачувач графiту

8112

13015

5

Контролер з дорогоцiнної продукцiї

8112

13106

5

Концентраторник

8112

13255

5

Лаборант азбестозбагачувального виробництва

8112

-

35

Лаборант азбестоцементного виробництва

8112

13579

5

Машинiст брикетного преса

8112

13710

5

Машинiст дробильно-навантажувального агрегата

8112

14198

5

Машинiст змiшувальних барабанiв

8112

13800

5

Машинiст кратцера

8112

13880

45

Машинiст механiчного чи флотацiйного збагачення руди

8112

13872

5

Машинiст млинiв (збагачення та брикетування вугiлля)

8112

13935

5

Машинiст огрудковувача

8112

13956

5

Машинiст охолоджувачiв

8112

14072

5

Машинiст промивальних машин

8112

14125

5

Машинiст реактивної установки

8112

14104

4

Машинiст розливальної машини (перероблення озокеритових руд)

8112

14157

5

Машинiст рудоусереднювальної машини

8112

14205

55

Машинiст солезбагачувальної установки

8112

14224

5

Машинiст сушильної установки

8112

14315

5

Машинiст установок збагачення та брикетування

8112

14437

35

Мельник мiнеральної сировини

8112

14730

5

Моторист промивального приладу для вилучення металу

8112

15948

5

Оператор пульта керування

8112

17846

5

Регулювальник азбестозбагачувального устаткування

8112

17770

35

Розпилювач каменю (оброблення каменю)

8112

18386

5

Сепараторник (збагачення)

8112

19356

5

Фiльтрувальник

8112

19362

5

Флотатор

8112

19483

35

Фрезерувальник каменю

8112

19627

5

Шламiвник-басейник

8112

19638

74

Шлiфувальник гiрських порiд

8112

19660

35

Шлiфувальник-полiрувальник виробiв з каменю

8113

Бурильник (будiвельнi роботи)

8113

11297

6

Бурильник експлуатацiйного та розвiдувального бурiння свердловин на нафту та газ

8113

11292

6

Бурильник капiтального ремонту свердловин

8113

11294

6

Бурильник плавучого бурильного агрегата в морi

8113

11295

5

Бурильник шпурiв

8113

11838

6

Дизелiст плавучого бурильного агрегата в морi

8113

13548

6

Машинiст агрегатiв для обслуговування нафтогазопромислового устаткування

8113

13592

6

Машинiст бурових установок на нафту й газ

8113

13590

5

Машинiст бурової установки

8113

14050

6

Машинiст з цементування свердловин

8113

-

74

Машинiст каротажної станцiї

8113

13908

6

Машинiст насосної станцiї з накачування робочого агента в пласт

8113

13969

6

Машинiст парової пересувної депарафiнiзацiйної установки

8113

13973

6

Машинiст парогенераторної установки з накачування пари в нафтовi пласти

8113

13979

6

Машинiст пересувного компресора

8113

14019

6

Машинiст пiдiймача для випробування свердловин

8113

14065

6

Машинiст промивального агрегата

8113

14295

5

Машинiст установки для бурiння стовбурiв шахт повним перерiзом

8113

-

74

Машинiст установки збудження сейсмiчних сигналiв

8113

-

74

Машинiст шурфопрохiдницької установки

8113

14713

6

Моторист бурової установки

8113

14755

6

Моторист цементо-пiскозмiшувального агрегата

8113

14754

6

Моторист цементувального агрегата

8113

15862

6

Оператор з випробування свердловин

8113

15816

5

Оператор з геофiзичного випробування корисних копалин

8113

15818

6

Оператор з гiдравлiчного розривання пластiв

8113

15824

6

Оператор з добування нафти й газу

8113

15832

6

Оператор з дослiдження свердловин

8113

15866

6

Оператор з пiдготовки свердловин до капiтального та пiдземного ремонтiв

8113

15870

6

Оператор з пiдземного ремонту свердловин

8113

15868

6

Оператор з пiдтримування пластового тиску

8113

15908

6

Оператор з хiмiчного оброблення свердловин

8113

15910

6

Оператор з цементажу свердловин

8113

15764

6

Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки

8113

15876

6

Оператор iз збирання газу

8113

15950

6

Оператор пульта керування у видобуваннi нафти й газу

8113

15722

6

Оператор-моторист станцiї контролю цементажу

8113

16842

6

Помiчник бурильника експлуатацiйного та розвiдувального бурiння свердловин пiд час електробурiння

8113

-

6

Помiчник бурильника експлуатацiйного та розвiдувального бурiння свердловин на нафту й газ

8113

16835

6

Помiчник бурильника капiтального ремонту свердловин

8119

Електромеханiк гiрничого устаткування пiдземний

Змiна № 2

8119

Машинiст машин для видобування та перероблення торфу

8119

Моторист агрегатiв для цементування свердловин

8119

Помiчник бурильника свердловин (добування нафти й газу)

8121

10058

41

Анодник у виробництвi алюмiнiю

8121

10265

41

Апаратник виготовлення штучного шеєлiту

8121

11112

41

Апаратник електрохiмiчного виробництва танталу

8121

10643

40

Апаратник з виробництва ванадiю

8121

10651

41

Апаратник з роздiлення рiдкоземельних елементiв

8121

10300

41

Апаратник карбiдизацiї

8121

10371

41

Апаратник на плазмових установках

8121

10373

41

Апаратник на приготуваннi сумiшей та розчинiв

8121

10548

41

Апаратник одержання високочистих сполук лужних металiв

8121

10552

8

Апаратник одержання гiдроокисних сполук лужних металiв

8121

10435

41

Апаратник окислення молiбденових вiдходiв

8121

10513

41

Апаратник печей вiдновлення

8121

10731

41

Апаратник приготування електролiту

8121

10720

41

Апаратник приготування сiрчанокислого глинозему

8121

10129

41

Апаратник у виробництвi дорогоцiнних металiв

8121

10131

41

Апаратник у виробництвi металевих порошкiв

8121

10133

41

Апаратник у виробництвi солей

8121

10137

41

Апаратник у виробництвi титану й рiдкiсних металiв

8121

10187

41

Апаратник-гiдрометалург

8121

11221

40

Бригадир бункерiв

8121

11223

40

Бригадир двору виливниць

8121

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (металургiя)

8121

11255

40

Бригадир розливальних машин

8121

11257

40

Бригадир розроблення шлакового вiдвалу

8121

11259

40

Бригадир рудного двору

8121

11270

40

Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах

8121

11290

40

Бункерувальник доменних печей

8121

11420

7

Верховий доменної печi

8121

11511

41

Вибивальник титанової губки

8121

11521

40

Вибiрник-сортувальник вогнетривкого брухту

8121

11559

41

Виливальник-заливальник металу

8121

11609

40

Газiвник доменної печi

8121

11612

7

Газiвник шахтової печi

8121

11699

40

Горновий доменної печi

8121

11697

40

Горновий з десульфурацiї чавуну

8121

11704

7

Горновий шахтової печi

8121

16719

40

Готувач составiв до розливання плавок

8121

16721

40

Готувач сталерозливних канав

8121

11756

40

Грануляторник доменного шлаку

8121

12139

41

Завантажувач лугу

8121

12138

41

Завантажувач шихти

8121

12066

41

Заготiвник хiмiчних напiвфабрикатiв тугоплавких металiв

8121

18604

41

Змiшувальник (плавка руд кольорових металiв)

8121

12815

40

Ковшовий

8121

12895

41

Конвертерник

8121

12899

41

Конденсаторник

8121

13041

41

Контролер продукцiї кольорової металургiї (плавка руд кольорових металiв)

8121

12942

40

Контролер у виробництвi чорних металiв

8121

13269

1

Лаборант з аналiзу газiв у металах

8121

13276

1

Лаборант з аналiзу формувальних та шихтових сумiшей

8121

13306

1

Лаборант пробiрного аналiзу

8121

13317

1

Лаборант спектрального аналiзу

8121

13263

1

Лаборант-металограф

8121

13664

40

Машинiст гiдроочищення та змазування виливниць

8121

13698

40

Машинiст дистрибутора

8121

13711

41

Машинiст дробильно-помельно-сортувальних механiзмiв

8121

13721

40

Машинiст завалювальної машини

8121

13729

40

Машинiст заправної машини

8121

13854

40

Машинiст машини для ламання футерування конверторiв та ковшiв

8121

14076

41

Машинiст просiювальних установок

8121

14104

40

Машинiст розливної машини (чорна металургiя)

8121

14364

40

Машинiст шихтоподачi

8121

14267

40

Машинiст-транспортувальник гарячого металу (рудо- та металоплавильнi печI)

8121

14463

40

Мiксеровий

8121

14773

40

Набивальник блокiв

8121

14822

40

Набирач стопорiв

8121

15590

40

Оператор завантаження конвертера

8121

15689

7

Оператор логоскопа

8121

15701

40

Оператор машини безперервного лиття заготовок

8121

15788

40

Оператор пароежекторної установки вакуумування металу

8121

16023

40

Оператор систем гiдравлiки та охолодження машини безперервного лиття заготовок

8121

16756

40

Пiдручний сталевара вакуумної печi

8121

16767

40

Пiдручний сталевара електропечi

8121

Пiдручний сталевара конверторного виробництва (конвертера)

Змiна № 1

8121

16760

40

Пiдручний сталевара мартенiвської печi

8121

16762

7

Пiдручний сталевара печi прямого вiдновлення залiза

8121

16765

40

Пiдручний сталевара установки електрошлакового переплаву

8121

16764

40

Пiдручний сталевара установки позапiчного оброблення сталi

8121

16613

41

Плавильник (плавка руд кольорових металiв)

8121

16638

40

Плавильник розкислювачiв

8121

16642

40

Плавильник синтетичних шлакiв

8121

17511

40

Пультiвник електроплавильної печi

8121

17509

41

Пультiвник конвертера

8121

17867

41

Регулювальник електродiв (плавка руд кольорових металiв)

8121

17634

41

Розливальник кольорових металiв та сплавiв

8121

17627

40

Розливальник сталi

8121

18409

40

Скiповий

8121

18769

40

Сталевар вакуумної печi

8121

18781

40

Сталевар електропечi

8121

18771

40

Сталевар конвертера

8121

18773

40

Сталевар мартенiвської печi

8121

18779

40

Сталевар установки електрошлакового переплаву

8121

18777

40

Сталевар установки позапiчного оброблення сталi

8121

19365

40

Флюсовар (доменне виробництво)

8121

19622

40

Шлакувальник

8122

10015

42

Автоклавник лиття пiдтиском

8122

10107

40

Апаратник вакуум-термiчної печi

8122

10467

40

Апаратник вiдпалу хрому

8122

10135

41

Апаратник у виробництвi твердих сплавiв i тугоплавких металiв

8122

11248

40

Бригадир вiддiлення вiдцентрових машин

8122

11309

42

Вагранник (ливарнi роботи)

8122

11337

40

Вальцювальник iз складання та перевалки клiтей

8122

11340

40

Вальцювальник профiлевигинального агрегата

8122

11345

40

Вальцювальник стана гарячого прокату

8122

11350

40

Вальцювальник стана холодного прокату

8122

11357

41

Вальцювальник холодного металу

8122

11384

41

Варник ливарних мастил

8122

11386

40

Варник пеку

8122

15183

40

Випалювач вiдходiв металу

8122

12591

40

Випробувач металу

8122

12376

40

Виробник-налагоджувальних прес-проводок

8122

16288

41

Вiдбивник ртутi

8122

11702

40

Горновий феросплавних печей

8122

19771

41

Електролiзник водних розчинiв

8122

19774

41

Електролiзник розплавлених солей

8122

11971

42

Завалювальник шихти у вагранки та печi

8122

12163

41

Заливальник анодiв

8122

12176

42

Заливальник металу

8122

12180

42

Заливальник свинцево-олов’янистих сплавiв

8122

15244

41

Збагачувач вiдходiв

8122

18604

41

Змiшувальник (вторинна переплавка кольорових металiв)

8122

12726

41

Катодник

8122

12728

41

Каширувальник-фарбувальник фольги

8122

12780

40

Клеймувальник гарячого металу (вторинна переплавка чорних металiв)

8122

12891

41

Комплектувальник форм сухозлiтних металiв

8122

12936

42

Контролер у ливарному виробництвi

8122

13384

42

Ливарник вакуумного, вiдцентрово-вакуумного й вiдцентрового лиття

8122

13388

45

Ливарник виробiв iз свинцевих сплавiв

8122

13410

41

Ливарник кольорових металiв

8122

13392

42

Ливарник металiв та сплавiв

8122

13394

42

Ливарник методом спрямованої кристалiзацiї

8122

13395

42

Ливарник на машинах для лиття пiд тиском

8122

13408

65

Ливарник художнiх виробiв

8122

13382

7

Листобiйник

8122

13612

40

Машинiст ведучого мотора прокатного стана

8122

13723

40

Машинiст завантажувальних механiзмiв

8122

14189

40

Машинiст зливколамача

8122

13864

40

Машинiст машини вогневого зачищення

8122

14053

40

Машинiст преса

8122

14127

7

Машинiст реверсивної парової машини прокатного стана

8122

14216

40

Машинiст сталеструминної машини (прокатне виробництво)

8122

14335

40

Машинiст фрезерно-зачисної машини

8122

14267

40

Машинiст-транспортувальник гарячого металу (сталеплавильне та прокатне виробництва)

8122

14852

40

Нагрiвальник металу (прокатне виробництво)

8122

15271

41

Оброблювач вторинних шламiв

8122

15307

41

Оброблювач матричних листiв

8122

15327

40

Оброблювач поверхневих дефектiв металу (сталеплавильне та прокатне виробництва)

8122

15333

41

Оброблювач пруткiв сормайту

8122

15355

41

Оброблювач твердосплавних виробiв

8122

16197

42

Оператор електрогiдравлiчного очищення вiдливок

8122

16209

42

Оператор електрохiмiчного очищення заготовок

8122

15665

40

Оператор лiнiї оброблення рейок

8122

15760

40

Оператор обдирних верстатiв (сталеплавильне та прокатне виробництва)

8122

15768

42

Оператор обрубного вiддiлення

8122

15880

40

Оператор поста керування (сталеплавильне та прокатне виробництва)

8122

15884

40

Оператор поста керування агрегатами об’ємного гартування рейок

8122

15886

40

Оператор поста керування системою шихтоподачi

8122

15888

40

Оператор поста керування станом гарячого прокату труб

8122

15890

40

Оператор поста керування станом гарячої прокатки

8122

15892

40

Оператор поста керування станом холодного прокату

8122

15940

40

Оператор профiлевигинального агрегата

8122

15960

42

Оператор пульта керування трансбордерним та горизонтально-замкненим конвеєрами

8122

16015

40

Оператор свердлильного агрегата та преса

8122

15687

42

Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лiнiях

8122

16511

41

Перемотувальник рулонiв

8122

16505

40

Перемотувальник стрiчки (чорна металургiя)

8122

16580

41

Печовий вiдновлення залiза та вiдпалу залiзних порошкiв

8122

16598

41

Печовий з виробництва триоксиду сурми

8122

16593

41

Печовий з вiдновлення нiкелевого порошку

8122

16594

41

Печовий з вiдновлення термiчним способом

8122

16596

41

Печовий з перероблення титановмiсних та рiдкоземельних матерiалiв

8122

16583

41

Печовий йодидного рафiнування

8122

16585

41

Печовий на вельц-печах

8122

16587

41

Печовий на вiдновленнi й дистиляцiї титану та рiдкiсних металiв

8122

16589

41

Печовий на одержаннi цинкового купоросу

8122

16581

41

Печовий у виробництвi цинкового пилу

8122

16750

40

Пiдручний вальцювальника стана гарячого прокату

8122

16754

40

Пiдручний вальцювальника стана холодного прокату

8122

16613

41

Плавильник (вторинна переплавка кольорових металiв)

8122

16617

41

Плавильник барiєвого електролiту

8122

16619

40

Плавильник вторинного олова

8122

16651

41

Плавильник електронно-променевої плавки

8122

16628

42

Плавильник металу на вакуумних печах

8122

16626

42

Плавильник металу та сплавiв

8122

16640

45

Плавильник свинцевих сплавiв

8122

16645

40

Плавильник феросплавiв

8122

16647

20

Плавильник циклонної установки

8122

16649

20

Плавильник шоопсплаву та вiсмуту

8122

16810

40

Полiрувальник листiв та стрiчок

8122

16913

40

Посадчик металу (прокатне виробництво)

8122

16938

40

Правильник прокату й труб (прокатне виробництво)

8122

17034

40

Пресувальник колiс та бандажiв

8122

17104

40

Пресувальник стальних профiлiв на установцi гiдроекструзiї

8122

17089

40

Пресувальник-прошивальник рейкових скрiплень

8122

17252

41

Приймальник дорогоцiнних металiв та сировини

8122

17424

41

Просочувальник (кольорова металургiя)

8122

17826

41

Рафiнувальник ртутi

8122

17867

41

Регулювальник електродiв (плавка концентратiв кольорових металiв)

8122

18027

41

Репульпаторник

8122

17889

40

Рiзальник гарячого металу (прокатне виробництво)

8122

17972

40

Рiзальник холодного металу (прокатне виробництво)

8122

17577

40

Розбивальник феросплавiв

8122

17621

40

Роздиральник пакетiв

8122

17619

41

Роздiльник титанової губки

8122

17625

41

Розливальник ртутi

8122

17646

40

Розмiтник прокату

8122

18681

40

Сортувальник-здавальник металу

8122

18749

41

Спiкальник

8122

19089

40

Талькувальник листiв та стрiчок

8122

18736

42

Укладач фтористих присадок

8122

19365

40

Флюсовар (сталеплавильне виробництво)

8122

19505

41

Хлораторник

8122

19506

41

Хлораторник з приготування двохлористого олова

8122

19528

41

Цементаторник

8122

42

Чистильник металу, вiдливок, виробiв та деталей

8122

19582

41

Чистильник продукцiї

8122

19588

40

Чистильник феросплавiв

8122

19598

41

Шабрувальник кольорових металiв

8122

19614

42

Шихтувальник

8122

19614

2

Шихтувальник (ливарнi роботи)

8122

19628

41

Шламiвник електролiтних ванн

8122

19698

40

Штабелювальник металу

8123

11228

40

Бригадир колодязiв сповiльненого охолодження металу

8123

16360

41

Вiдпальник кольорових металiв

8123

12673

42

Гартiвник

8123

12132

40

Завантажувач термiчних печей

8123

11999

42

Заготiвельник сумiшi для цементацiї

8123

12522

42

Ізолювальник у термообробленнi

8123

13026

42

Контролер з термооброблення

8123

13041

41

Контролер продукцiї кольорової металургiї (термiчне оброблення)

8123

15062

42

Напаювальник

8123

Оператор печi з термiчного очищення поверхнi металевих виробiв

8123

16069

42

Оператор-термiст на автоматичних лiнiях

8123

16071

64

Оператор-термiст на пересувних термiчних установках

8123

17359

41

Прожарювач

8123

Силицирувальник

Змiна № 3

8123

18407

42

Синильник

8123

18745

47

Спiкальник стрiчкових осердь

8123

19100

42

Термiст

8123

19104

42

Термiст на установках СВЧ

8123

19110

40

Термiст прокату й труб

8123

19111

42

Термiст холодом

8124

11222

40

Бригадир бурильного вiддiлення

8124

11246

40

Бригадир вiддiлення калiбрування, волочiння та шлiфування металу

8124

11265

40

Бригадир дiльницi пресiв-розширювачiв

8124

11269

40

Бригадир дiльницi станiв холодної прокатки труб

8124

11263

40

Бригадир трубоволочильного вiддiлення

8124

11326

40

Вальцювальник калiбрувального стана

8124

11335

40

Вальцювальник обкатної машини

8124

11344

40

Вальцювальник стана гарячого прокату труб

8124

11347

40

Вальцювальник стана пiчного зварювання труб

8124

11349

40

Вальцювальник стана холодного про кату труб

8124

11354

40

Вальцювальник трубоформувального стана

8124

16356

40

Вiдпальник прецизiйної сталi та сплавiв

8124

11486

44

Волочильник дроту

8124

11487

41

Волочильник кольорових металiв

8124

11489

40

Волочильник труб

8124

16717

40

Готувач прокатного iнструменту

8124

11758

40

Ґратознiмач

8124

11984

40

Заварник труб та балонiв

8124

12183

40

Заливальник-труболиварник

8124

18344

40

Зварник пiчного зварювання труб

8124

12541

40

Ізолювальник труб на лiнiї

8124

12664

40

Калiбрувальник труб на пресi

8124

12698

40

Кантувальник-укладальник

8124

12780

40

Клеймувальник гарячого металу (трубне виробництво)

8124

13041

41

Контролер продукцiї кольорової металургiї (трубне виробництво)

8124

13723

7

Машинiст вантажних механiзмiв

8124

13666

40

Машинiст гiдропневматичної установки

8124

14216

40

Машинiст сталеструминної машини (трубне виробництво)

8124

14328

40

Машинiст формувальної машини

8124

14267

40

Машинiст-транспортувальник гарячого металу (трубне виробництво)

8124

18218

41

Набирач пакетiв

8124

14810

40

Набирач пакетiв листiв та труб

8124

14856

41

Нагрiвальник кольорових металiв

8124

14852

40

Нагрiвальник металу (трубне виробництво)

8124

15230

40

Обмазувальник листiв та труб

8124

15327

40

Оброблювач поверхневих дефектiв металу (трубне виробництво)

8124

15924

45

Оператор дротового прокатного стана

8124

15669

41

Оператор лiнiї з оброблення кольорових металiв

8124

15760

40

Оператор обдирних верстатiв (трубне виробництво)

8124

15880

40

Оператор поста керування (трубне виробництво)

8124

16468

40

Паяльщик труб

8124

16536

41

Перфораторник фольги

8124

16748

40

Пiдручний вальцювальника стана гарячого прокату труб

8124

16752

40

Пiдручний вальцювальника стана холодного прокату труб

8124

16913

40

Посадчик металу (трубне виробництво)

8124

16938

40

Правильник прокату й труб (трубне виробництво)

8124

16995

40

Пресувальник гарячих труб

8124

17058

40

Пресувальник на випробуваннi труб i балонiв

8124

17054

41

Пресувальник на гiдропресах

8124

17117

41

Пресувальник твердих сплавiв

8124

17127

53

Пресувальник туб

8124

17369

41

Прокатник гарячого металу

8124

17889

40

Рiзальник гарячого металу (трубне виробництво)

8124

17960

41

Рiзальник сухозлiтних металiв

8124

17968

40

Рiзальник труб та заготовок

8124

17972

40

Рiзальник холодного металу (трубне виробництво)

8124

17579

40

Розбортувальник вiнiпластових та полiетиленових труб

8124

19236

40

Труболиварник-формувальник

8124

19242

41

Трубопрокатник

8129

Апаратник у виробництвi кольорових металiв

8129

Оператор машин та установок у чорнiй металургiї

8129

Пресувальник у металургiйному виробництвi

8130

Ливарник у виробництвi неметалевих виробiв

8130

Пресувальник у виробництвi неметалевих виробiв

8130

Формувальник у виробництвi неметалевих виробiв

8130

Шлiфувальник виробiв з керамiки

8131

11379

44

Варник рiдкого скла

8131

11507

45

Вибивальник виробiв iз гiпсових форм

8131

11524

45

Вибiрник фарфорових, фаянсових та керамiчних виробiв

8131

11541

40

Вивантажувач вогнетривких матерiалiв з печей

8131

15157

65

Випалювач (виробництво художнiх виробiв)

8131

15169

34

Випалювач виробiв будiвельної керамiки

8131

15197

45

Випалювач електрокерамiчних виробiв

8131

15177

45

Випалювач матерiалiв

8131

15181

40

Випалювач на печах

8131

15193

35

Випалювач стiнових та в’яжучих матерiалiв

8131

15159

44

Випалювач у виробництвi скла

8131

15195

45

Випалювач фарфорових та фаянсових виробiв

8131

12407

45

Виробник профiльних заготовок

8131

12443

44

Виробник скляної плiвки

8131

12474

45

Виробник формотримачiв

8131

11578

35

Виставник

8131

19249

44

Витягальник з вироблення скляних труб та дроту (iз скла)

8131

16387

44

Вiдламувач скла вiд машин

8131

16397

44

Вiдрiзальник стрiчки скла

8131

12145

44

Гартiвник скла

8131

11686

45

Глазурувальник електрокерамiчних виробiв

8131

11684

45

Глазурувальник фарфорових та фаянсових виробiв

8131

11752

44

Гранулювальник (виробництво скла та скловиробiв)

8131

11965

45

Забирач фарфорових, фаянсових та керамiчних виробiв

8131

12119

44

Завантажувач печей

8131

12130

40

Завантажувач сировини й напiвфабрикатiв

8131

12093

34

Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей

8131

12102

45

Завантажувач-вивантажувач сушарок

8131

18600

44

Зливальник скломаси

8131

19060

45

Знiмач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамiчних виробiв

8131

12561

44

Іризаторник

8131

12638

45

Калiбрувальник гiпсових форм

8131

12734

44

Кварцоплавильник

8131

13261

1

Лаборант лабораторiї штучного старiння скловиробiв

8131

13386

45

Ливарник гiпсових форм

8131

13411

45

Ливарник електрокерамiчних виробiв

8131

13397

34

Ливарник облицювальних плиток

8131

13403

34

Ливарник санiтарно-будiвельних виробiв на конвеєрi

8131

13404

34

Ливарник санiтарно-будiвельних виробiв на стендi

8131

13406

44

Ливарник скла

8131

13836

44

Машинiст машин витягування скла

8131

14061

44

Машинiст прокатної машини

8131

14063

44

Машинiст прокатної машини термостiйкого скла та склопрофiлiту

8131

14442

45

Металiзатор електрокерамiчних виробiв

8131

14721

44

Моторист на подаваннi крокусної суспензiї

8131

12682

44

Муляр (пiчник) черговий бiля печей

8131

15051

44

Намотувальник сiток

8131

15096

44

Настелювач скла

8131

15462

44

Обмiднювальник

8131

15487

44

Оператор автоматичної лiнiї для виробництва пiноскла

8131

15511

20

Оператор вакуумно-напилювальних процесiв

8131

15515

44

Оператор вакуумприсосних механiзмiв та приладiв

8131

15537

44

Оператор видувного напiвавтомата

8131

15663

35

Оператор лiнiї фарбування цегли

8131

15746

40

Оператор на пiдiгрiваннi мазуту

8131

15734

44

Оператор на уварювальних машинах

8131

15754

44

Оператор на фiламентмашинi

8131

15762

44

Оператор обдувальної установки

8131

16049

44

Оператор склоформувальних машин

8131

16127

44

Оператор установки СВЧ

8131

16145

44

Оператор фацетного верстата

8131

16147

44

Оператор формування стрiчки скла

8131

15750

20

Оператор-нарiзувач

8131

16542

44

Пiскоструминник скла

8131

16634

40

Плавильник вогнетривкої сировини

8131

16936

44

Правильник бiля склоформувальної та опалювальної машин

8131

17014

34

Пресувальник виробiв будiвельної керамiки

8131

17012

44

Пресувальник виробiв iз склопорошку

8131

17142

45

Пресувальник електрокерамiчних виробiв з пластичних мас

8131

17144

45

Пресувальник електрокерамiчних виробiв з порошкових мас

8131

17140

45

Пресувальник електрокерамiчних виробiв у гумових формах

8131

17106

44

Пресувальник склопакетiв

8131

17129

45

Пресувальник фарфорових труб

8131

17377

45

Прокатник фарфорових труб

8131

17387

45

Промазувальник форм

8131

17422

35

Пропарювач стiнових матерiалiв

8131

17448

35

Просiвальник матерiалiв

8131

17897

45

Рiзальник керамiчних та фарфорових виробiв

8131

17934

44

Рiзальник пiноблокiв

8131

17602

44

Розвiдник (розпускальник) халяв

8131

18105

35

Садчик

8131

18109

35

Садчик камiння у випалювальнi печi

8131

18107

40

Садчик у печi та на тунельнi вагони

8131

18368

45

Свердлувальник електрокерамiчних виробiв

8131

18366

44

Свердлувальник скловиробiв

8131

18325

34

Складальник етажеркових вагонеток

8131

18852

44

Скловар

8131

18673

40

Сортувальник напiвфабрикатiв та виробiв

8131

18393

44

Срiблильник

8131

18767

44

Ставильник скловиробiв у автоклави

8131

18764

45

Ставильник-вибiрник виробiв з печей

8131

18766

45

Ставильник-вибiрник фарфорових, фаянсових та керамiчних виробiв на вагонетках

8131

18994

45

Сушильник фарфорових, фаянсових, керамiчних виробiв i сировини

8131

19211

45

Трамбувальник вогнеприпасiв з карборунду

8131

19346

44

Фiдерник

8131

19363

44

Флотаторник (виробництво скла та скловиробiв)

8131

19407

45

Формувальник капселiв

8131

19503

44

Хальмiвник

8131

19561

40

Чистильник димоходiв, лежакiв та топок

8131

19643

34

Шлiфувальник виробiв будiвельної керамiки

8131

19674

45

Шлiфувальник електрокерамiчних виробiв

8139

10014

44

Автоклавник (виробництво скла та скловиробiв)

8139

10534

37

Апаратник з вироблення шлiфувальної шкурки

8139

10583

29

Апаратник одержання порожнистих мiкросфер

8139

11157

37

Бакелiзаторник

8139

11163

37

Балансувальник-заливальник абразивних кругiв

8139

11186

40

Бiгунник змiшувальних бiгунiв

8139

11311

45

Вакуум-пресувальник керамiчної маси та заготовок

8139

11333

37

Вальцювальник маси на вулканiтовiй зв’язцi

8139

12567

37

Випробувач абразивiв

8139

12587

40

Випробувач карборундових стрижнiв

8139

12284

37

Виробник абразивних дискiв та полiрувальних виробiв

8139

12323

37

Виробник виробiв iз шлiфувальної шкурки

8139

12312

44

Виробник джгутiв

8139

11498

37

Вулканiзаторник кругiв на вулканiтовiй зв’язцi

8139

17154

37

Готувач абразивних порошкiв, паст i мастик

8139

17158

45

Готувач ангобу та глазурi

8139

17170

40

Готувач заправних, вогнетривких матерiалiв та термiчних сумiшей

8139

17184

45

Готувач мас

8139

17203

44

Готувач пульпи

8139

17207

35

Готувач розчинiв та мас

8139

18740

44

Готувач шихти

8139

11867

45

Дозувальник керамiчних матерiалiв

8139

11925

37

Дробильник шлiфзерна, шлiфпорошкiв та шихтових матерiалiв

8139

11918

45

Дробильник-розмелювач (виробництво керамiчних, фарфорових та фаянсових виробiв)

8139

11918

44

Дробильник-розмелювач (виробництво скла та скловиробiв)

8139

12112

34

Завантажувач дробильно-помельного устаткування

8139

12121

37

Завантажувач печей опору

8139

12088

37

Завантажувач-вивантажувач абразивних виробiв у перiодичнi випалювальнi печi

8139

12123

37

Завантажувач-розвантажувач сушильних печей

8139

12003

37

Заготiвник абразивної маси

8139

12008

37

Заготiвник бакелiтової, вулканiтової та епоксидної маси

8139

12240

44

Засипальник шихти

8139

15246

37

Збагачувач шлiфзерна та шлiфпорошкiв

8139

15153

37

Знезводнювач шлiфзерна та шлiфпорошкiв

8139

19058

40

Знiмач-укладальник заготовок, маси та готових виробiв

8139

19056

35

Знiмач-укладальник у виробництвi стiнових та в’яжучих матерiалiв

8139

19010

37

Зшивальник-проклеювач

8139

12692

44

Канавник (виробництво скла)

8139

12769

44

Класифiкаторник пiску та пемзи

8139

12774

37

Класифiкаторник шлiфпорошкiв

8139

12922

37

Контролер абразивних матерiалiв та виробiв

8139

13087

37

Контролер цехiв плавлення, дроблення,регенерацiї та розсiвання

8139

13132

40

Коректувальник шламу

8139

13150

37

Кочегар-випалювач

8139

13415

37

Ламач поду

8139

14405

40

Машинiст електролафета

8139

14229

17

Машинiст зшивальної машини

8139

13996

40

Машинiст пневмотранспорту

8139

14181

40

Машинiст скiпового пiдiймача

8139

14239

40

Машинiст тельфера

8139

14337

40

Машинiст холодильника

8139

14458

45

Мiшальник керамiчного шлiкеру

8139

15082

40

Насаджувач манжет

8139

15115

37

Натягач сiток

8139

15151

37

Обдувальник абразивних виробiв

8139

16235

29

Обплiтальник склоджгутiв

8139

15930

29

Оператор виробництва кремнеземних матерiалiв

8139

15842

29

Оператор одержання безперервного скловолокна

8139

15840

29

Оператор одержання кварцових скловолокон

8139

15844

29

Оператор одержання оптичного скловолокна

8139

15852

29

Оператор одержання штапельного скловолокна

8139

15942

37

Оператор прохiдних сушарок

8139

16012

29

Оператор розпушувально-щипальних машин

8139

16237

40

Справник вогнетривких виробiв

8139

16429

65

Парафiнувальник виробiв (виробництво художнiх виробiв)

8139

16429

40

Парафiнувальник виробiв (чорна металургiя)

8139

16488

37

Перегонник печей та трансбордерних установок

8139

16701

37

Пiдбирач-облiковець абразивних виробiв

8139

16615

37

Плавильник абразивних матерiалiв

8139

16740

37

Подинник

8139

16917

37

Постановник-вивантажувач абразивних виробiв

8139

16942

37

Правильник абразивних кругiв

8139

17064

40

Пресувальник вогнетривких виробiв

8139

17361

37

Прожарювач зерна та шлiфпорошкiв

8139

17450

45

Просiвальник порошкiв

8139

17463

44

Просiвач бiсеру

8139

17465

40

Просiвач порошкiв на механiчних ситах

8139

17836

37

Регенераторник абразивiв

8139

17882

40

Рiзальник брикету та заготовок

8139

17974

37

Рiзальник шлiфувальної шкурки

8139

17576

45

Розбивальник сировини

8139

17586

37

Розбирач печей опору

8139

17623

40

Розливальник-загладжувальник пiномаси

8139

17671

29

Розмотувач склонитки

8139

17777

37

Розпилювач невипалених кругiв та брускiв

8139

17789

35

Розподiлювач силiкатної маси

8139

17792

37

Розсiвальник шлiфзерна та шлiфпорошкiв

8139

18357

37

Свердлувальник абразивних виробiв

8139

18386

44

Сепараторник (виробництво скла)

8139

18391

37

Сепараторник шлiфзерна

8139

18628

37

Сортувальник абразивних матерiалiв

8139

18665

37

Сортувальник куска на печах опору

8139

18918

37

Сушильник абразивних виробiв

8139

18947

35

Сушильник виробiв (виробництво стiнових та в’яжучих матерiалiв)

8139

18998

37

Сушильник шлiфзерна, шлiфпорошкiв та шихтових матерiалiв

8139

19160

37

Токар з оброблення абразивних виробiв

8139

19156

65

Токар по каменю

8139

18717

40

Укладач маси на мiшалках

8139

19309

44

Усереднювач сировини

8139

19358

45

Фiльтр-пресувальник (виробництво керамiчних, фарфорових та фаянсових виробiв)

8139

19376

37

Формувальник абразивних виробiв на бакелiтовiй, вулканiтовiй та епоксиднiй зв’язках

8139

19375

37

Формувальник абразивних виробiв на керамiчнiй зв’язцi

8139

19416

40

Формувальник вогнетривких виробiв

8139

19491

45

Фритiвник (виробництво керамiчних, фарфорових та фаянсових виробiв)

8139

19557

37

Чистильник абразивних виробiв

8139

19614

45

Шихтувальник (виробництво керамiчних, фарфорових та фаянсових виробiв)

8139

19614

35

Шихтувальник (виробництво стiнових та в’яжучих матерiалiв)

8139

19617

37

Шихтувальнику виробництвi абразивiв

8139

19666

40

Шлiфувальник-рiзальник вогнетривких виробiв

8141

11418

16

Вентильовий гiдравлiчного преса

8141

-

16

Верстатник лущильного верстата

8141

12110

16

Завантажувач деревних та костричних плит

8141

12058

40

Заготiвник сумiшi для будiвельних плит з кострицi

8141

16923

16

Лагодильник шпону й фанери

8141

13954

16

Машинiст вiдливної машини

8141

14194

16

Машинiст змiшувального агрегата

8141

15501

16

Оператор агрегатних лiнiй сортування та перероблення деревини

8141

15545

16

Оператор високочастотної установки

8141

15610

16

Оператор iнерцiйних сепараторiв

8141

16135

16

Оператор установок та лiнiй оброблення пиломатерiалiв

8141

16149

16

Оператор формувальної машини

8141

16161

16

Оператор центрального пульта керування у виробництвi деревних та костричних плит

8141

17001

16

Пресувальник деревних та костричних плит

8141

17710

16

Рамник

8141

17660

16

Розмелювач деревини

8141

17816

16

Розформувальник

8141

18386

16

Сепараторник (деревообробнi виробництва)

8141

18116

16

Складальник

8141

18282

40

Складальник фанерних труб

8141

18429

40

Склеювач фанерних труб

8142

11402

17

Варник бавовни

8142

11398

17

Варник ганчiр’я

8142

11400

17

Варник хiмiчної деревної маси

8142

11404

17

Варник целюлози

8142

16279

17

Вибiлювальник (виробництво целюлози)

8142

-

17

Виготовлювач рiвняльникiв та цилiндрiв

8142

11564

17

Випарювальник луговини

8142

11902

17

Деревопар

8142

11835

17

Дефiбрерник

8142

11843

17

Дифузорник целюлози

8142

12082

17

Завантажувач балансiв у дефiбрери

8142

18379

17

Згущувач

8142

12636

17

Каландрувальник (целюлозно-паперове виробництво)

8142

13085

17

Контролер целюлозно-паперового виробництва

8142

17

Машинiст преспата (сiткар)

8142

14155

17

Машинiст рубальної машини (виробництво целюлози та паперу)

8142

14243

17

Машинiст термодисперсiйної установки

8142

14465

17

Мiксiвник

8142

15928

17

Оператор виробництва деревної маси з трiсок

8142

15782

17

Оператор очисного устаткування

8142

15806

17

Оператор пневмогiдроподачi

8142

17073

17

Пресувальник вiдходiв (виробництво целюлози, паперу, картону й виробiв з них)

8142

17039

17

Пресувальник кори

8142

17

Пресувальник преспата

8142

17411

17

Промивальник целюлози

8142

17850

17

Регулювальник композицiї та концентрацiї маси

8142

17655

17

Розмелювач (виробництво паперу та картону)

8142

18634

17

Сортувальник паперового виробництва

8142

17

Сушильник преспата

8143

10027

17

Автоматник картонажного виробництва

8143

-

17

Виготовлювач виливаних паперових виробiв

8143

-

17

Закрiйник картону та iнших матерiалiв

8143

12160

17

Закрiйник-рiзальник

8143

12214

17

Заправник рулонiв картону та паперу

8143

19267

17

Зволожувальник паперу та картону

8143

19062

17

Знiмач целюлози, паперу, картону та виробiв з них

8143

12716

17

Картонажник

8143

12829

17

Колорист (виробництво паперу)

8143

12847

17

Комплектувальник деталей та виробiв з паперу

8143

-

17

Машинiст автоматизованої лiнiї для виготовлення гофроящикiв

8143

13567

17

Машинiст бiтумувальної машини

8143

13606

17

Машинiст вакуум-формувальної машини (вироби з картону)

8143

13644

17

Машинiст висiкально-штампувальної машини

8143

13675

17

Машинiст гофрувального агрегата

8143

13751

17

Машинiст катальної машини

8143

13761

17

Машинiст клеїльно-сушильної машини (клеїльник)

8143

-

17

Машинiст крейдувальної машини

8143

13804

17

Машинiст крепової машини

8143

-

17

Машинiст лiнiї виготовлення втулок паперових

8143

-

17

Машинiст машин для склеювання паперових виробiв

8143

13866

17

Машинiст машини для виготовлення паперу до тютюнових фiльтрiв

8143

13870

17

Машинiст машини для виробництва виробiв з паперу

8143

-

17

Машинiст машини для покриття паперу плiвкою та розчином

8143

13849

17

Машинiст машини довговолокнистих паперiв

8143

13906

17

Машинiст нашарувальної машини

8143

13585

17

Машинiст папероробної (картоноробної) машини (сiткар)

8143

13587

17

Машинiст паперофарбувальної машини (фарбувальник)

8143

13963

17

Машинiст папкової машини

8143

14139

17

Машинiст рилювальної машини

8143

14177

17

Машинiст силiконової машини

8143

14279

17

Машинiст трубкової машини (трубковик)

8143

14788

17

Набирач паперових валiв

8143

14872

17

Накатник клеїльно-сушильної машини

8143

-

17

Накатник машини для покриття паперу плiвкою та розчином

8143

14868

17

Накатник папероробної (картоноробної) машини

8143

17

Накатник преспата

8143

Оператор манiпулятора (лiсове господарство та лiсозаготiвля)

Змiна № 3

8143

-

17

Перфораторник паперових виробiв

8143

-

17

Пресувальник картону

8143

16979

17

Пресувальник папероробної (картоноробної) машини

8143

17426

17

Просочувальних паперу та паперових виробiв

8143

17883

17

Рiзальник паперу, картону та целюлози

8143

17714

17

Розкатник-сортувальник паперу

8143

17669

17

Розмотувач стрiчок

8143

18926

17

Сушильник вакуум-формувальної машини

8143

18924

17

Сушильник папероробної (картоноробної) машини

8143

-

17

Сушильник паперу, картону та виробiв з них

8143

13188

17

Фарбоукладач

8143

19350

17

Фiлiгранник паперу

8149

Машинiст у виробництвi паперу, картону та виробiв з них

8149

Оператор устаткування з перероблення деревини

8151

10967

26

Апаратник готування емалей

8151

10221

26

Апаратник диспергування пiгментiв i барвникiв

8151

10228

24

Апаратник дозування

8151

10641

62

Апаратник з приготування хiмреагентiв

8151

10957

24

Апаратник змiшування

8151

10959

26

Апаратник змiшування барвникiв

8151

10955

26

Апаратник змiшувачiв

8151

10310

24

Апаратник коагуляцiї

8151

11100

26

Апаратник кульових млинiв

8151

10575

26

Апаратник одержання мiкронiзованих матерiалiв

8151

10279

28

Апаратник подрiбнювання та переддозрiвання

8151

10735

24

Апаратник приготування емульсiй

8151

10673

26

Апаратник приготування замiсiв

8151

10683

27

Апаратник приготування компаундiв

8151

10714

28

Апаратник приготування прядильних розчинiв

8151

10724

25

Апаратник приготування сирої сумiшi

8151

10729

24

Апаратник приготування хiмiчних розчинiв

8151

10909

24

Апаратник розчинення

8151

10912

26

Апаратник розчинення лакових основ

8151

10929

24

Апаратник сатурацiї

8151

10973

26

Апаратник стандартизацiї

8151

11079

62

Апаратник хiмводоочищення електростанцiї

8151

10331

26

Апаратник-фарботерник

8151

11178

35

Басейник

8151

11184

35

Бiгунник

8151

11200

36

Бiтумник

8151

11373

17

Варник воскової, клейової маси та просочувальної сумiшi

8151

12314

29

Виготовлювач звукопоглинальних клинiв

8151

12435

29

Виготовлювач склоблокiв

8151

12360

45

Виробник мiкрофонних порошкiв

8151

17156

45

Готувач активних мас

8151

17238

45

Готувач електропровiдного шару

8151

17240

42

Готувач емалевих порошкiв

8151

17242

17

Готувач емульсiй

8151

17182

16

Готувач лакiв, фарб та левкасу

8151

18721

43

Готувач обмазки

8151

16731

28

Готувач пакувань та целюлози

8151

18723

17

Готувач пасти

8151

17211

45

Готувач розчинiв та електролiтiв

8151

17209

20

Готувач розчинiв та сумiшей

8151

17221

16

Готувач сiрникових мас

8151

17217

44

Готувач склеювальної сумiшi

8151

17219

31

Готувач сумiшей i мас медичного призначення

8151

17231

53

Готувач ущiльнювальних розчинiв та паст

8151

18738

48

Готувач хiмiчних розчинiв

8151

11860

35

Дозувальник азбесту

8151

11865

43

Дозувальник дробленого каменю та бiтуму

8151

11872

16

Дозувальник мiнералiзатора

8151

11881

35

Дозувальник сировини

8151

11880

35

Дозувальник-змiшувач на шнеках

8151

11908

24

Дробильник (хiмiчне виробництво)

8151

11910

38

Дробильник алмазiв та надтвердих матерiалiв

8151

11912

35

Дробильник вапна

8151

11927

45

Дробильник електровугiльного виробництва

8151

11916

43

Дробильник компонентiв обмазки

8151

11920

43

Дробильник слюди

8151

11922

36

Дробильник теплоiзоляцiйної сировини

8151

11918

35

Дробильник-розмелювач (виробництво залiзобетонних та бетонних виробiв)

8151

19760

43

Електродник (виробництво металевих електродiв)

8151

12117

35

Завантажувач мелючих тiл

8151

12005

38

Заготiвник азбестової сумiшi

815’1

18606

61

Змiшувальник (виробництво олiвцiв)

8151

18606

36

Змiшувальник (виробництво теплоiзоляцiйних матерiалiв)

8151

18607

35

Змiшувальник борошна на силосах

8151

12542

45

Ізолювальник елементного виробництва

8151

12544

24

Індикаторник

8151

12755

30

Кислотник (гiдролiзне виробництво)

8151

12765

43

Класифiкаторник роздрiбненого каменя

8151

12829

26

Колорист (лакофарбове виробництво)

8151

13093

43

Контролер електродного виробництва

8151

13610

11

Машинiст вальцьових верстатiв

8151

14286

35

Машинiст вугiльних млинiв

8151

14199

64

Машинiст змiшувача асфальтобетону пересувного

8151

Машинiст змiшувача асфальтобетону стацiонарного

8151

13874

45

Машинiст млина

8151

13872

24

Машинiст млинiв (хiмiчне виробництво)

8151

13708

8

Машинiст подрiбнювального агрегата

8151

14102

52

8

Машинiст розволокнювальної машини

8151

14114

64

Машинiст розподiльника цементу аерацiйного самохiдного

8151

14115

64

Машинiст розподiльника цементу гравiтацiйного причiпного

8151

14165

28

Машинiст розпушувальних машин

8151

14119

64

Машинiст розчинозмiшувача пересувного

8151

14117

64

Машинiст розчинонасоса

8151

14153

48

Машинiст рубальної машини (дубильно-екстрактове виробництво)

8151

14232

35

Машинiст сировинних млинiв

8151

14301

43

Машинiст установки для приготування пульпи

8151

14307

43

Машинiст установки для розщеплення слюди

8151

14293

64

Машинiст установки пересувної автоматизованої безперервної дiї для приготування бетонних сумiшей

8151

14345

35

Машинiст цементних млинiв

8151

14379

64

Машинiст штукатурної станцiї пересувної

8151

14435

35

Мельник вапна

8151

14433

16

Мельник деревообробного виробництва

8151

14438

42

Мельник емалевих матерiалiв

8151

14461

45

Мiшальник вугiльних мас

8151

14460

45

Мiшальник сухої маси (для свинцевих акумуляторiв)

8151

14837

38

Наважувач-готувач азбестових сумiшей

8151

15347

11

Оброблювач соапстоку

8151

15525

68

Оператор водомаслостанцiї

8151

15576

61

Оператор дисперсiйних змiшувачiв для приготування стрижневої маси

8151

15920

11

Оператор приготування розчинiв живильного середовища та солей

8151

16097

43

Оператор турбозмiшувача

8151

16968

26

Препараторник

8151

17292

8

Приймальник сировини для клею

8151

17365

45

Прожарювач порошку для кабеля

8151

17451

8

Просiвальник (розсiвальник)

8151

17453

45

Просiвальник сипких матерiалiв

8151

17459

8

Просiвальник фтористого натрiю та гашеного вапна

8151

17461

44

Просiвач

8151

17828

44

Реактивник

8151

17664

8

Розмелювач (мельник) випарених кiсток

8151

17655

24

Розмелювач (хiмiчна промисловiсть)

8151

17662

61

Розмелювач олiвцевої маси

8151

17658

45

Розмелювач-дозувальник вугiльних мас

8151

13355

45

Розчиняльник лаку

8151

18705

43

Сортувальник електродiв

8151

13186

44

Фарбовар

8151

13191

26

Фарботерник

8151

19340

36

Фенольник

8151

19511

17

Хлорник

8151

19571

35

Чистильник на очищеннi шламових басейнiв та кописток

8151

19614

61

Шихтувальник (виробництво олiвцiв)

8151

19614

36

Шихтувальник (виробництво теплоiзоляцiйних матерiалiв)

8151

19614

24

Шихтувальник (хiмiчне виробництво)

8151

19625

35

Шламiвник

8151

19683

8

Шнекiвник

8152

10019

45

Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у виробництвi свинцевих акумуляторiв

8152

10094

30

Апаратник бiсульфатування ванiлiну

8152

10099

8

Апаратник вакуум-апаратiв

8152

10113

24

Апаратник варiння

8152

10412

24

Апаратник випалювання

8152

10295

24

Апаратник випаровування

8152

10157

48

Апаратник випарювальних апаратiв для одержання рiдкого продукту

8152

10158

48

Апаратник випарювальних апаратiв для одержання твердого продукту

8152

10153

24

Апаратник випарювання

8152

10792

25

Апаратник виробництва корунду

8152

10887

26

Апаратник виробництва цинкового пилу

8152

10164

48

Апаратник витоплення

8152

10465

25

Апаратник вiдпалу кристалiв корунду

8152

10197

24

Апаратник гранулювання

8152

10321

24

Апаратник конденсацiї

8152

10324

28

Апаратник контактного випарювання

8152

10365

24

Апаратник нагрiвання теплоносiїв

8152

10377

26

Апаратник напилювання металом

8152

10420

29

Апаратник оброблення

8152

10560

24

Апаратник одержання iнертного газу

8152

10571

26

Апаратник одержання лакiв та емалей на полiмеризацiйних смолах

8152

10579

26

Апаратник одержання оксидiв металiв

8152

10587

11

Апаратник одержання сiрчистої кислоти

8152

10501

24

Апаратник перегонки

8152

10515

24

Апаратник пiролiзу

8152

10517

24

Апаратник плавлення

8152

10891

24

Апаратник прожарювання

8152

10901

57

Апаратник просочування личкувальних матерiалiв

8152

10899

38

Апаратник просочування та сушiння азбосталевих листiв

8152

10941

24

Апаратник спалювання

8152

10971

24

Апаратник сплавлення

8152

10120

24

Апаратник сублiмацiї

8152

10990

48

Апаратник сушильної установки

8152

10994

24

Апаратник сушiння

8152

11002

8

Апаратник сушiння випарених кiсток

8152

11000

8

Апаратник сушiння клею та желатину

8152

10996

30

Апаратник сушiння та карбонiзацiї лiгнiну та целолiгнiну

8152

11011

30

Апаратник термiчної активацiї вугiлля

8152

10111

26

Апаратник-вальцевар

8152

10285

26

Апаратник-iндулiновар

8152

10344

26

Апаратник-лаковар

8152

10443

26

Апаратник-олiфовар

8152

10945

26

Апаратник-сикативовар

8152

10992

45

Апаратник-сушильник

8152

11063

26

Апаратник-фiрнiсовар

8152

11141

64

Асфальтобетонник-варильник

8152

11365

30

Варник

8152

11410

45

Варник електроiзоляцiйних лакiв, смол та мастик

8152

11381

45

Варник кабельної маси

8152

11394

1

Варник смолки

8152

11395

45

Варник суспензiй

8152

15163

61

Випалювач графiтових стрижнiв

8152

15199

45

Випалювач електровугiльних виробiв

8152

15171

26

Випалювач керамiчних пiгментiв

8152

15179

26

Випалювач металевої тари

8152

15191

45

Випалювач слюди

8152

11563

11

Випарювальник солi

8152

12342

7

Виробник кiсткового вугiлля

8152

16354

45

Вiдпальник кабельних виробiв

8152

11497

45

Вулканiзаторник кабельних виробiв

8152

17227

41

Готувач технiчних жирiв

8152

19760

41

Електродник (виробництво електродної продукцiї)

8152

19935

45

Електросушильник кабелiв

8152

19954

1

Емульсовар

8152

12125

17

Завантажувач сульфату

8152

12095

41

Завантажувач-вивантажувач випалювальних та графiтувальних печей

8152

12098

45

Завантажувач-вивантажувач печей випалу та графiтацiї

8152

11980

45

Заварник пасти

8152

12182

45

Заливальник смолкою

8152

12216

38

Заправник-знiмач гальмової стрiчки

8152

12776

17

Клеєвар (виробництво целюлози, паперу, картону й виробiв з них)

8152

12776

1

Клеєвар (загальнi професiї для всiх галузей)

8152

13028

26

Контролер-приймальник

8152

13351

45

Лакувальник електроiзоляцiйних виробiв та матерiалiв

8152

13343

45

Лакувальник проводiв та кабелiв

8152

13390

30

Ливарник каталiзатора

8152

13811

26

Машинiст лакувальних машин (виробництво полiграфiчних фарб)

8152

13891

1

Машинiст мийних машин

8152

13581

26

Машинiст-бронзувальник

8152

14999

38

Налагоджувальник установок для синтезу алмазiв та надтвердих матерiалiв

8152

15006

45

Намазувальник акумуляторних пластин

8152

15015

45

Намазувальник електропровiдного шару

8152

15010

45

Намазувальник пасти

8152

15070

38

Наповнювач контейнерiв

8152

15121

1

Нейтралiзаторник цiанистих розчинiв

8152

15539

30

Оператор випарювальної установки

8152

15848

29

Оператор одержання скловолокна каолiнового складу

8152

15962

29

Оператор пульта керування електропечами

8152

16143

38

Оператор установок синтезу алмазiв та надтвердих матерiалiв

8152

16427

20

Парафiнувальних (електронна технiка)

8152

16478

41

Пекоплавильник

8152

16513

26

Перемотувальник-сортувальник

8152

16653

42

Плавильник емалi

8152

16630

48

Плавильник нафталiну та фенолiв

8152

16644

29

Плавильник скловолокна

8152

16655

38

Плакувальник алмазних порошкiв, кристалiв та надтвердих матерiалiв

8152

17020

38

Пресувальник iнструментiв з алмазних порошкiв та надтвердих матерiалiв

8152

17100

45

Пресувальник секцiй, котушок та iзоляцiйних деталей електричних машин i апаратiв

8152

17367

45

Прожарювач електровугiльного виробництва

8152

17363

43

Прожарювач на печах

8152

17413

24

Пропарювач

8152

17444

45

Просочувальник електротехнiчних виробiв

8152

17430

45

Просочувальник кабелiв та проводiв

8152

17428

45

Просочувальник паперу та тканини

8152

17844

45

Регенераторник слюди

8152

17594

43

Розварник силiкатної брили

8152

18611

52

Смолильник берд

8152

18623

17

Содiвник

8152

18656

35

Сортувальник керамзиту

8152

18742

38

Спiкальник iнструментiв з алмазiв та надтвердих матерiалiв

8152

18747

29

Спiкальник скловолокна

8152

18916

11

Сушильник (виробництво цитринової та виннокам’яної кислот)

8152

18931

60

Сушильник деталей та iграшок

8152

18933

20

Сушильник деталей та приладiв

8152

18938

11

Сушильник дрiжджiв

8152

19001

43

Сушильник електродiв

8152

19003

45

Сушильник елементного виробництва

8152

18942

65

Сушильник заготовок та художнiх виробiв

8152

18951

43

Сушильник компонентiв обмазки та флюсiв

8152

18964

45

Сушильник пакетiв конденсаторiв

8152

18983

61

Сушильник стрижнiв

8152

19102

20

Термiст купроксних та селенових випрямлячiв

8152

19106

20

Термiст нафталiнових печей

8152

19113

16

Термообробник деревноволокнистих плит

8152

19115

45

Термообробник проводiв та кабелiв

8152

19132

45

Термостатник (електротехнiчне виробництво)

8152

19324

29

Установник фiльєрних пластин

8152

19366

43

Флюсувальник

8152

19418

25

Формувальник пакетiв

8152

19491

42

Фритiвник (емалювання)

8152

19508

41

Хлораторник електродної продукцiї

8152

19560

48

Чистильник випарних апаратiв

8152

19616

38

Шихтувальник в алмазному виробництвi

8153

10469

24

Апаратник вiджимання

8153

10479

24

Апаратник вiдстоювання

8153

11104

48

Апаратник екстрагування танiдiв

8153

10400

28

Апаратник знеповiтрювання та фiльтрацiї

8153

10358

24

Апаратник мокрої класифiкацiї

8153

10488

24

Апаратник очищення рiдини

8153

10893

24

Апаратник промивання

8153

10935

24

Апаратник сепарування

8153

11061

24

Апаратник фiльтрацiї

8153

11090

24

Апаратник центрифугування

8153

11842

45

Дистиляторник ртутi

8153

12091

8

Завантажувач (вивантажувач) дифузорiв

8153

14322

8

Машинiст фiльтр-преса

8153

14743

Позицiю скасовано

Змiна № 4

8153

15614

30

Оператор iонообмiну

8153

16495

28

Перезарядник фiльтр-пресiв та дiалiзаторiв

8153

17840

1

Регенераторник вiдпрацьованого масла

8153

18388

11

Сепараторник бiомаси

8153

19532

11

Центрифугувальник (виробництво цитринової та виннокам’яної кислот)

8154

10014

11

Автоклавник (виробництво цитринової та виннокам’яної кислот)

8154

10069

24

Апаратник абсорбцiї

8154

10071

24

Апаратник адсорбцiї

8154

10075

24

Апаратник активацiї

8154

10077

24

Апаратник алкiлування

8154

10078

24

Апаратник амiнування

8154

10080

26

Апаратник амонолiзу

8154

10086

24

Апаратник ацетилування

8154

10088

26

Апаратник ацилювання

8154

62

Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанцiї

8154

10096

24

Апаратник бромування

8154

10101

24

Апаратник вакуумування

8154

10168

24

Апаратник вилуговування

8154

10749

25

Апаратник виробництва «аеросили»

8154

10737

25

Апаратник виробництва АГ-солi

8154

10739

25

Апаратник виробництва адипiнової кислоти

8154

10741

25

Апаратник виробництва адипонiтрилу

8154

10743

26

Апаратник виробництва азобарвникiв

8154

10796

26

Апаратник виробництва барвникiв для хутра

8154

10755

25

Апаратник виробництва бертолетової солi

8154

10757

25

Апаратник виробництва борної кислоти

8154

10865

25

Апаратник виробництва гальмової рiдини та антифризу

8154

10763

25

Апаратник виробництва гiдросульфiту натрiю

8154

10769

25

Апаратник виробництва диметилтерефталату

8154

10771

25

Апаратник виробництва дицiандiамiду

8154

10767

25

Апаратник виробництва дiоксиду хлору

8154

10775

25

Апаратник виробництва жовтого фосфору

8154

10782

8

Апаратник виробництва казеїнового клею

8154

10794

8

Апаратник виробництва кiсткового клею

8154

10788

25

Апаратник виробництва контактної маси

8154

10790

25

Апаратник виробництва контактної сiрчаної кислоти

8154

10800

25

Апаратник виробництва кремнiйорганiчних лакiв

8154

10804

25

Апаратник виробництва крiолiту

8154

10806

26

Апаратник виробництва лiтопону

8154

10812

25

Апаратник виробництва металевого натрiю

8154

10817

25

Апаратник виробництва миш’яковистих солей

8154

10810

8

Апаратник виробництва мiздрового клею

8154

10819

25

Апаратник виробництва надперекису калiю

8154

10821

25

Апаратник виробництва нейтрального кремнегелю

8154

10840

24

Апаратник виробництва свiтлосполук

8154

10842

25

Апаратник виробництва силiкагелiв

8154

10844

8

Апаратник виробництва силiкатного клею

8154

10850

24

Апаратник виробництва спектрально-чистих газiв

8154

10854

25

Апаратник виробництва сульфiтних солей

8154

10855

25

Апаратник виробництва сульфомасел та отрутохiмiкатiв

8154

10859

25

Апаратник виробництва термiчної фосфорної кислоти

8154

10867

25

Апаратник виробництва фенiлметилуретилану

8154

10872

25

Апаратник виробництва фоспору

8154

10874

25

Апаратник виробництва фосфорних сполук

8154

10876

26

Апаратник виробництва фталоцiанiнових барвникiв

8154

10878

25

Апаратник виробництва фтористого натрiю

8154

10880

24

Апаратник виробництва хiмiчних реактивiв

8154

10882

25

Апаратник виробництва хромових сполук

8154

10886

26

Апаратник виробництва цинкового купоросу

8154

10884

25

Апаратник виробництва цiанистих металiв

8154

10798

25

Апаратник виробництва червоного фосфору

8154

10124

24

Апаратник вiдновлення

8154

10170

8

Апаратник газового консервування

8154

10176

24

Апаратник гашення вапна

8154

10178

24

Апаратник гiдратацiї (хiмiчне виробництво)

8154

10181

24

Апаратник гiдролiзу

8154

10179

24

Апаратник гiдрування

8154

10201

24

Апаратник дегiдратацiї

8154

10202

24

Апаратник дегiдрування

8154

10208

24

Апаратник деполiмеризацiї

8154

10210

24

Апаратник десорбцiї

8154

10213

25

Апаратник десублiмацiї

8154

10217

24

Апаратник дiазотування

8154

10961

8

Апаратник дозрiвання оболонки

8154

11102

24

Апаратник екстрагування

8154

11108

24

Апаратник електролiзу

8154

11116

24

Апаратник етерифiкацiї

8154

10647

16

Апаратник з виробництва синтетичних клеїльних смол

8154

10633

45

Апаратник з окислення кадмiю

8154

10409

24

Апаратник знесолювання води

8154

10657

25

Апаратник iз збирання та збагачення шламу

8154

10281

24

Апаратник iзомеризацiї

8154

10283

25

Апаратник iмiдування

8154

10291

11

Апаратник iонообмiнного очищення глiцерину

8154

10302

24

Апаратник карбоксилування

8154

10304

24

Апаратник карбонiзацiї

8154

10323

25

Апаратник контактування

8154

10336

24

Апаратник кристалiзацiї

8154

10352

24

Апаратник мерсеризацiї (хiмiчне виробництво)

8154

10354

24

Апаратник метоксилування

8154

10386

24

Апаратник нейтралiзацiї

8154

Апаратник нейтралiзацiї продуктiв ракетних рiдинних двигунiв

Змiна № 3

8154

10394

25

Апаратник нiтрозного процесу

8154

10392

24

Апаратник нiтрозування

8154

10390

24

Апаратник нiтрування

8154

10613

24

Апаратник одержання вуглекислоти

8154

10550

25

Апаратник одержання гексахлорбензолу

8154

10558

26

Апаратник одержання зародкiв дiоксиду титану

8154

10573

26

Апаратник одержання метатитанової кислоти

8154

10577

30

Апаратник одержання нiтролiгнiну

8154

10611

25

Апаратник одержання трихлорпропану та дихлоргiдрину

8154

10616

25

Апаратник одержання фотогiпосульфiту

8154

10618

30

Апаратник одержання фуранових сполук

8154

10620

25

Апаратник одержання хлорного залiза

8154

10431

24

Апаратник окислення

8154

10445

24

Апаратник омилення

8154

10449

24

Апаратник осадження

8154

10453

24

Апаратник осушування газу

8154

10484

38

Апаратник очищення алмазного концентрату

8154

10486

24

Апаратник очищення газу

8154

10507

24

Апаратник перероблення вiдходiв хiмiчного виробництва

8154

10542

24

Апаратник полiконденсацiї

8154

10544

24

Апаратник полiмеризацiї

8154

10663

25

Апаратник приготування амальгами натрiю

8154

10718

24

Апаратник приготування зв’язувальних (смол)

8154

10681

24

Апаратник приготування каталiзатора

8154

10919

25

Апаратник рафiнування лужних металiв

8154

10921

24

Апаратник регенерацiї

8154

10925

25

Апаратник рекристалiзацiї

8154

10927

24

Апаратник рекуперацiї

8154

10905

24

Апаратник розкладання

8154

10949

24

Апаратник синтезу

8154

10982

24

Апаратник сульфування

8154

11007

17

Апаратник талової установки

8154

11047

24

Апаратник установки дослiдного виробництва

8154

11052

26

Апаратник фенiлування

8154

11055

30

Апаратник ферментацiї затору

8154

11072

24

Апаратник фосгенування

8154

11087

24

Апаратник хлорування

8154

11092

24

Апаратник цiанування

8154

10247

26

Апаратник-заварювальник

8154

10320

48

Апаратник-конденсаторник

8154

10385

48

Апаратник-нейтралiзаторник

8154

10988

48

Апаратник-сульфiтувальник

8154

10984

48

Апаратник-сульфувальник

8154

12282

64

Вапногасильник

8154

18711

48

Готувач апретур, емульсiй та лакiв

8154

11804

1

Дезактиваторник

8154

11840

45

Диетилювальник ртутi

8154

12136

48

Завантажувач хiмiчної сировини в апарати

8154

Заправник-випробувач виробiв спецiальними продуктами

Змiна № 3

8154

18255

25

Збирач ртутi

8154

12548

30

Інокуляторник

8154

13080

48

Контролер технологiчного процесу (дубильно-екстрактне виробництво)

8154

14962

26

Налагоджувальник устаткування лакофарбових покриттiв

8154

15117

30

Нейтралiзаторник

8154

15541

11

Оператор вирощування дрiжджiв

8154

15543

11

Оператор вирощування чистої культури дрiжджiв

8154

15580

24

Оператор дистанцiйного пульта керування у хiмiчному виробництвi

8154

15906

26

Оператор потокових лiнiй нанесення свiтлоповертальних сполук

8154

15904

26

Оператор потокової лiнiї полiетиленування

8154

15918

30

Оператор приготування затору

8154

62

Оператор спецiальної самохiдної транспортної машини

8154

16113

30

Оператор установки вiтамiнiзацiї дрiжджiв

8154

17830

30

Реакторник

8154

17832

11

Реакторник хiмочищення розсолу

8154

17916

25

Рiзальник металевого натрiю

8154

17598

26

Розважувач хiмiчної сировини

8154

18872

30

Стерилiзаторник живильних середовищ

8155

68

Авiацiйний технiк з паливно-мастильних матерiалiв

8155

10296

63

Апаратник випарювальної установки

8155

13018

21

Контролер з якостi нафти й нафтопродуктiв

8155

13009

63

Контролер пiчного господарства

8155

13656

63

Машинiст газороздавальної станцiї

8155

14031

21

Машинiст з моторних випробувань палива

8155

14129

42

Машинiст регенерацiйної установки

8155

14259

21

Машинiст технологiчних насосiв

8155

15551

63

Оператор газгольдерної станцiї

8155

15594

1

Оператор заправних станцiй

8155

16081

21

Оператор технологiчних установок

8159

10065

20

Апаратник

8159

10073

25

Апаратник азотування

8159

10090

32

Апаратник балансових установок

8159

10103

32

Апаратник вакуум-приймачiв

8159

10144

32

Апаратник видiлення ацетофенону

8159

10146

32

Апаратник видiлення карбiнолу

8159

10148

32

Апаратник видiлення псевдобутилену

8159

10150

32

Апаратник видiлення сiрки

8159

10151

32

Апаратник видiлення фтористого бору

8159

10259

25

Апаратник вилучення побiчних продуктiв

8159

10155

25

Апаратник випарювання та гранулювання

8159

10747

25

Апаратник виробництва амiачної селiтри

8159

10773

19

Апаратник виробництва дициклопентадiєну

8159

10780

19

Апаратник виробництва iндолу

8159

10784

25

Апаратник виробництва калiєвої селiтри

8159

10802

19

Апаратник виробництва креолiну та лiзолу

8159

10808

19

Апаратник виробництва малотонажних продуктiв

8159

10823

25

Апаратник виробництва нiтрату та нiтриту натрiю

8159

10824

25

Апаратник виробництва нiтрофоски

8159

10828

19

Апаратник виробництва пiридинових основ

8159

10838

25

Апаратник виробництва, регенеративних речовин

8159

10816

25

Апаратник виробництва сечовини

8159

10852

25

Апаратник виробництва сульфату амонiю

8159

10871

19

Апаратник виробництва формованого коксу

8159

10166

28

Апаратник витягання

8159

10127

20

Апаратник вiдновлення напiвпровiдникових матерiалiв

8159

10172

24

Апаратник газогенерацiї

8159

10174

24

Апаратник газороздiлення

8159

10189

32

Апаратник гiдрохлорування

8159

10199

32

Апаратник деаерацiї

8159

10219

32

Апаратник димеризацiї

8159

10222

32

Апаратник диспергування лужних металiв

8159

10224

32

Апаратник диспропорцiонування

8159

11117

28

Апаратник етиленглiколевої установки

8159

10645

20

Апаратник з виробництва та хiмiчного очищення напiвпровiдникових матерiалiв

8159

10523

20

Апаратник з вирощування монокристалiв та стрiчок

8159

10536

20

Апаратник з кристалiзацiї

8159

10625

25

Апаратник з насмоктування дiафрагм

8159

10635

20

Апаратник з одержання високочистих матерiалiв для напiвпровiдникового виробництва

8159

10653

20

Апаратник з регенерацiї селену

8159

10655

20

Апаратник з регенерацiї сiрки

8159

10661

20

Апаратник з хiмiчного оброблення напiвпровiдникових матерiалiв

8159

10396

28

Апаратник зневоднення

8159

10410

19

Апаратник знефенолування та знеспиридинування масел

8159

10531

19

Апаратник iз завантаження пеку

8159

10318

25

Апаратник конверсiї

8І59

10327

25

Апаратник концентрування кислот

8159

10338

30

Апаратник кристалiзацiї та центрифугування

8159

10342

28

Апаратник ксантогенування

8159

10348

28

Апаратник лиття й рубання

8159

10346

3

Апаратник лiсохiмiчного устаткування

8159

11095

24

Апаратник лускування

8159

10350

28

Апаратник матування смоли

8159

10383

20

Апаратник на установках деiонiзацiї

8159

10463

28

Апаратник оброблення та сушiння хiмiчної нитки

8159

10546

19

Апаратник одержання високотемпературного пеку

8159

10569

19

Апаратник одержання кумаронової смоли

8159

10605

19

Апаратник одержання сирого бензолу

8159

10589

28

Апаратник одержання сiрковуглецю-сирцю

8159

10600

19

Апаратник одержання сульфату амонiю

8159

10609

33

Апаратник одержання технiчного вуглецю

8159

10622

19

Апаратник одержання чистого антрацену

8159

10439

25

Апаратник оксимування

8159

10481

24

Апаратник охолодження

8159

10505

32

Апаратник перегрiвання

8159

10509

28

Апаратник переетерифiкацiї

8159

10527

24

Апаратник пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї

8159

10122

1

Апаратник повiтроподiлу

8159

10679

19

Апаратник приготування кам’яновугiльного лаку

8159

10698

32

Апаратник приготування мильного клею

8159

10710

19

Апаратник приготування препарованої смоли

8159

10907

24

Апаратник розсiву

8159

10943

19

Апаратник спалювання сiрководню

8159

11023

19

Апаратник термооброблення коксованої шихти

8159

11038

32

Апаратник уловлювання жирiв

8159

11049

55

Апаратник установки виробництва вибiльної землi

8159

11045

40

Апаратник установки нейтрального газу

8159

62

Апаратник установок для подавлення радiоактивностi та дезактивацiї

8159

11041

33

Апаратник ущiльнення технiчного вуглецю

8159

10437

25

Апаратник фарбування галуну

8159

11059

28

Апаратник фiксацiї

8159

11065

32

Апаратник формування синтетичного каучуку

8159

11067

28

Апаратник формування хiмiчного волокна

8159

11068

28

Апаратник формування целофанової плiвки

8159

11076

32

Апаратник хемосорбцiї

8159

10939

20

Апаратник-сiрнильник

8159

11174

19

Барильєтник

8159

11272

43

Брикетувальник

8159

11318

24

Вальцювальник (хiмiчне виробництво)

8159

Вальцювальник iзоляцiйних покриттiв

Змiна № 3

8159

11390

20

Варник селену

8159

11517

25

Вибiрник металевого натрiю

8159

11532

32

Вивантажувач блокiв полiмеру

8159

Виготовлювач шнурових виробiв

Змiна № 3

8159

15173

20

Випалювач ламп

8159

15189

65

Випалювач малювального вугiлля

8159

15185

28

Випалювач прядильних деталей

8159

15187

20

Випалювач радiокерамiки, п’єзокерамiки та феритiв

8159

12403

25

Виготовлювач пристроїв для вирощування монокристалiв

Змiна № 1

8159

16373

20

Вiдкатник-вакуумник

8159

16383

32

Вiдливальник натрiєвих болванок

8159

16350

20

Вiдпальник-вакуумник

8159

11474

11

Водневик

8159

11611

19

Газiвник коксових печей

8159

11614

1

Газогенераторник

8159

11636

28

Гарнiтурник хiмiчного прядiння

8159

11644

55

Генераторник

8159

11646

1

Генераторник ацетиленової установки

8159

17234

20

Готувач шихти напiвпровiдникових матерiалiв

8159

11760

20

Графiтувальник

8159

11784

19

Дверевий

8159

11936

24

Дублювальник листового матерiалу

8159

19751

28

Електроверетенник

8159

12086

24

Завантажувач-вивантажувач

8159

12097

21

Завантажувач-вивантажувач печей

8159

12106

19

Завантажувач-вивантажувач термоантрацитових печей

8159

12170

19

Заливальник коксу

8159

12174

20

Заливальник магнiтних сплавiв на печах-кристалiзаторах

8159

12187

20

Заливальник цоколiв

8159

12225

20

Зарядник автоклавiв

8159

15242

20

Збагачувач мiкропорошку

8159

12628

19

Кабiнник-кантiвник

8159

12706

20

Карбiдувальник

8159

12708

20

Карбонiзатор

8159

12722

11

Каталiзаторник (виробництво олiї та жирiв)

8159

12722

20

Каталiзаторник (електронна технiка)

8159

12823

21

Коксоочисник

8159

12825

21

Коксорозвантажувач

8159

12974

24

Контролер якостi продукцiї та технологiчного процесу (хiмiчне виробництво)

8159

Лаборант зi спецiального палива

Змiна № 3

8159

Лаборант спецiальних хiмiчних покриттiв

Змiна № 3

8159

13321

1

Лаборант хiмiчного аналiзу

8159

Лаборант-рахiвник на спецiальних пневматичних гiдростендах

Змiна № 3

8159

13432

19

Люковий (коксохiмiчне виробництво)

8159

13434

20

Люмiнофорник-екранувальник

8159

13440

20

Магнезувальник-вакуумник

8159

13480

20

Матувальник-вакуумник

8159

13556

19

Машинiст барабанного охолоджувача

8159

13946

48

Машинiст вiджимального устаткування (дубильно-екстрактове виробництво)

8159

13650

1

Машинiст газогенераторної станцiї

8159

14403

19

Машинiст електровоза гасильного вагона

8159

13765

19

Машинiст коксових машин

8159

13767

19

Машинiст коксонавантажувальної машини

8159

13794

19

Машинiст крана складу сульфату

8159

13893

19

Машинiст мостового перевантажувача

8159

14054

11

Машинiст прес-гранулятора

8159

14313

19

Машинiст установки сухого гасiння коксу

8159

13923

21

Машинiст устаткування розподiльних нафтобаз

8159

14512

20

Мийник колб iз застосуванням кислотних розчинiв

8159

15031

24

Намотувальник матерiалiв i напiвфабрикатiв

8159

15097

28

Настелювач фiльтр-полотен

8159

15317

32

Оброблювач натрiєвих болванок

8159

15345

32

Оброблювач синтетичного каучуку

8159

15325

7

Оброблювач харчових продуктiв i тари

8159

16336

28

Обробник хiмiчних волокон

8159

15204

20

Обтискувач електроз’єднувачiв

8159

15404

21

Обхiдник лiнiйний

8159

16273

21

Оглядач нафтоналивних ємностей

8159

15458

20

Оксидувальник-вакуумник

8159

Оператор бiоенергетичних установок

8159

15513

49

Оператор вакуумних установок для нанесення покриттiв на оптичнi деталi

8159

15780

30

Оператор вiдстоювання та теплообмiну

8159

15553

21

Оператор газорозподiльної станцiї

8159

15582

20

Оператор дифузiйних процесiв

8159

15810

49

Оператор з вирощування кристалiв

8159

15812

20

Оператор з вирощування кристалiв п’єзокварцу

8159

15814

49

Оператор з витягання свiтловодiв

8159

15854

20

Оператор з нанесення газопоглинача

8159

15858

20

Оператор з нарощування епiтаксiальних шарiв

8159

15826

20

Оператор iз захисних покриттiв у виробництвi масок кольорових кiнескопiв

8159

15878

21

Оператор iз збирання та очищення конденсату

8159

15626

19

Оператор коксосортувалки

8159

15651

28

Оператор крутiння та витягання

8159

15653

28

Оператор крутiння та намотування хiмiчних волокон

8159

15693

21

Оператор магiстральних газопроводiв

8159

15759

21

Оператор нафтоперекачувальної станцiї

8159

15822

21

Оператор пiдземних газогенераторiв

8159

15800

20

Оператор плазмохiмiчних процесiв

8159

16065

32

Оператор сушiння синтетичного каучуку

8159

16085

21

Оператор товарний

8159

-

62

Оператор устаткування для подавлення радiоактивностi та дезактивацiї

8159

62

Оператор хiмiчного цеху електростанцiї

8159

Патронувальник

Змiна № 3

8159

16490

25

Перезарядник контактних апаратiв

8159

16507

28

Перемотувальник нитки

8159

16523

62

Переробник радiоактивних вiдходiв

8159

16795

11

Полiмеризаторник

8159

16797

11

Полiмеризаторник металевих форм та листiв

8159

16829

8

Полiрувальник шроту

8159

16833

20

Поляризатор

8159

16848

24

Помiчник майстра (хiмiчне виробництво)

8159

16972

45

Пресувальник агломератiв

8159

17138

45

Пресувальник електродiв та елементiв

8159

17136

41

Пресувальник електродної продукцiї

8159

17037

8

Пресувальник колагенового джгута

8159

17060

19

Пресувальник нафталiну

8159

17062

43

Пресувальник обмазувального преса

8159

17112

61

Пресувальник стрижнiв

8159

17132

28

Пресувальник хiмiчного волокна

8159

17405

20

Промивальник деталей та вузлiв

8159

17467

24

Просiвальник

8159

17424

20

Просочувальник(електронна технiка)

8159

17440

61

Просочувальних стрижнiв

8159

17708

19

Рампiвник

8159

17838

65

Регенераторник дорогоцiнних металiв

8159

17992

38

Рекуператорник алмазiв

8159

18001

32

Ремонтувальник полiмеризацiйного iнвентарю

8159

17970

28

Рiзальник хiмiчного волокна

8159

17592

11

Розварник саломасу

8159

17632

19

Розливальник хiмiчної продукцiї

8159

18232

32

Складальник полiмеризацiйного iнвентарю

8159

18245

28

Складальник прядильних блокiв та насосiв

8159

18440

19

Скруберник-насосник

8159

18619

24

Снувальник (хiмiчне виробництво)

8159

18660

19

Сортувальник коксу

8159

18762

28

Ставильник (виробництво хiмiчних волокон)

8159

18928

30

Сушильник ванiлiну

8159

18947

52

Сушильник виробiв (ремiзо-бердне виробництво)

8159

19188

20

Травильник купроксних випрямних елементiв

8159

19190

20

Травильник прецизiйного травлення

8159

19192

20

Травильник радiокерамiки

8159

19199

20

Травильник фольги (електронна технiка)

8159

19169

19

Тунельник (чорна металургiя)

8159

19317

25

Установник каталiзаторних сiток

8159

19321

28

Установник прядильних блокiв та гарнiтури

8159

19351

28

Фiльєрник

8159

19358

45

Фiльтр-пресувальник (електротехнiчне виробництво)

8159

19378

20

Формувальник анодiв

8159

19451

41

Формувальник електродної маси

8159

19432

20

Формувальник селенових елементiв

8159

19445

20

Формувальник фольги

8159

19565

28

Чистильник каналiзацiйних тунелiв та каналiв

8159

19579

32

Чистильник полiмеризацiйних стаканiв

8161

13575

62

Машинiст блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбiна)

8161

13577

62

Машинiст блочної системи керування агрегатами (котел-турбiна)

8161

13658

62

Машинiст газотурбiнних установок

8161

13660

62

Машинiст гiдроагрегатiв

8161

13689

1

Машинiст двигунiв внутрiшнього згоряння

8161

14411

64

Машинiст електрозварювального пересувного агрегата з двигуном внутрiшнього згоряння

8161

14413

64

Машинiст електростанцiї пересувної

8161

14415

62

Машинiст енергоблока

8161

13781

64

Машинiст контактно-зварювальної установки пересувної для зварювання магiстральних газонафтопродуктопроводiв

8161

14759

74

Моторист електророзвiдувальної станцiї

8161

14728

62

Моторист з прибирання устаткування електростанцiй

8161

15562

62

Оператор «гарячої» камери

8161

-

62

Оператор головного щита управлiння вiтроенергетичної станцiї

8161

16002

62

Оператор реакторного вiддiлення

8161

16035

62

Оператор спецводоочищення

8161

16068

62

Оператор теплових мереж

8161

16087

63

Оператор транспортно-технологiчного устаткування реакторного вiддiлення

8161

16191

41

Оператор щита (пульта) керування перетворювальної пiдстанцiї

8162

11009

24

Апаратник теплоутилiзацiї

8162

13148

1

Котлочистильник

8162

13162

1

Кочегар технологiчних печей

8162

13786

1

Машинiст (кочегар) котельнi

8162

13785

62

Машинiст котлiв

8162

13971

62

Машинiст парових турбiн

8162

13967

1

Машинiст парової машини та локомобiля

8162

14098

9

Машинiст пилових насосiв

8162

14261

62

Машинiст подавання палива

8162

14347

62

Машинiст центрального теплового щита керування котлами

8162

14349

62

Машинiст центрального теплового щита керування паровими турбiнами

8162

13929

62

Машинiст-обхiдник з котельного устаткування

8162

13931

62

Машинiст-обхiдник з турбiнного устаткування

8162

14708

62

Моторист автоматизованого подавання палива

8162

14710

62

Моторист багерної (шламової) насосної

8162

15643

1, 87

Оператор котельнi

8162

16067

1

Оператор теплового пункту

8162

18832

62

Старший машинiст енергоблокiв

8162

18826

62

Старший машинiст котельного устаткування

8162

18828

62

Старший машинiст котлотурбiнного цеху

8162

18830

62

Старший машинiст турбiнного вiддiлення

8162

19455

1

Форсунник

8162

19555

37, 1

Чистильник

8162

19735

9

Шурувальник палива

8163

10631

20

Апаратник з обслуговування рекуператорiв та системи охолодження

8163

10490

1

Апаратник очищення стiчних вод

8163

11078

1

Апаратник хiмводоочищення

8163

12571

1

Випробувач балонiв

8163

11471

87

Водороздавальник

8163

11472

67

Водороздавальник порту

8163

11607

1

Газiвник

8163

12032

7

Заготiвник льоду

8163

12229

1

Зарядник вогнегасникiв

8163

12231

1

Зарядник протигазових коробок

8163

12233

1

Зарядник холодильних апаратiв

8163

12809

87

Коагулянник

8163

13160

44

Кочегар сушильних печей та барабанiв

8163

13560

62

Машинiст берегових насосних станцiй

8163

13600

64

Машинiст вакуумної установки

8163

13616

1

Машинiст вентиляцiйної та аспiрацiйної установок

8163

13646

55

Машинiст висотно-компресорної установки

8163

13652

1

Машинiст газодувних машин

8163

14386

1

Машинiст ексгаустера

8163

13719

66

Машинiст залiзничного водопостачання

8163

13769

64

Машинiст компресора для подавання повiтря водолазам

8163

13771

64

Машинiст компресора пересувного з двигуном внутрiшнього згоряння

8163

13773

3

Машинiст компресора пересувного з електродвигуном

8163

13775

1

Машинiст компресорних установок

8163

13830

64

Машинiст малярної станцiї пересувної

8163

13910

1

Машинiст насосних установок

8163

Машинiст насосної станцiї пожежної пересувної

8163

13631

1

Машинiст повiтророздiлювальних установок

8163

14162

62

Машинiст рибопiдiймача

Змiна № 1

8163

14257

21

Машинiст технологiчних компресорiв

8163

Машинiст установки смiттєспалювальної пересувної

8163

14341

1

Машинiст холодильних установок

8163

14339

64

Машинiст холодильної установки для заморожування ґрунтiв

8163

14360

5

Машинiст шахтових холодильних установок

8163

14719

67

Моторист (машинiст) рефрижераторних установок

8163

14715

5

Моторист вентиляцiйної установки

8163

14717

62

Моторист водоскиду

8163

14757

1

Моторист електродвигунiв

8163

14858

-

Наглядач гiдротехнiчних споруд

8163

15068

1

Наповнювач балонiв

8163

15402

62

Обхiдник гiдроспоруд

8163

16271

-

Оглядач гiдротехнiчних об’єктiв

8163

15424

87

Озонаторник

8163

Оператор вакуумної машини

8163

15523

87

Оператор водозапiрних споруд

8163

11

Оператор дезiнсекцiйних установок

8163

15578

87

Оператор дистанцiйного пульта керування у водопровiдно-каналiзацiйному господарствi

8163

15860

1

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання

8163

15728

87

Оператор на аеротенках

8163

15730

87

Оператор на бiофiльтрах

8163

15742

87

Оператор на вiдстiйниках

8163

15758

87

Оператор на емшерах

8163

15740

87

Оператор на метантенках

8163

15736

87

Оператор на мулових майданчиках

8163

15744

87

Оператор на пiсколовках та жироловках

8163

15752

87

Оператор на решiтцi

8163

15756

87

Оператор на фiльтрах

8163

15784

87

Оператор очисних споруд

8163

15836

87

Оператор полiв зрошування та фiльтрацiї

8163

16031

87

Оператор споруд для видалення осаду

8163

Оператор стерилiзаторiв води в ультрафiолетових променях

8163

16123

87

Оператор установки для сушiння осаду

8163

16141

87

Оператор установок для зневоднення осаду

8163

16155

87

Оператор хлораторної установки

8163

17248

1

Приймальник балонiв

8163

17856

12

Регулювальник подавання води

8163

Ремонтувальник русловий

8163

17610

66

Роздавальник нафтопродуктiв

8163

18910

-

Суднопропускник

8163

19558

47

Чистильник вентиляцiйних установок

8169

Машинiст компресорних та холодильних систем

8169

Оператор енергозберiгаючого устаткування будiвель

8171

15483

47

Оператор автоматичної лiнiї пiдготовки та паяння електрорадiоелементiв на друкарських платах

8171

-

66

Оператор з обслуговування та ремонту вагонiв

8171

Оператор складально-пакувальних машин

8172

Оператор промислових роботiв

8211

10021

42

Автоматник

8211

10039

45

Автоматник елементного виробництва

8211

10036

52

Автоматник ремiзних автоматiв

8211

10067

31

Апаратник абсолютування

8211

11239

40

Бригадир обдирно-зачисного вiддiлення

8211

11244

40

Бригадир огляду й механiчного оброблення колiс

8211

11250

40

Бригадир пiдготовчого вiддiлення

8211

11276

45

Бронеобмотувальник проводiв

8211

11282

45

Бронювальник кабелiв

8211

18784

53

Верстатник бляшано-банкового устаткування

8211

18792

41

Верстатник з механiчного оброблення електродної продукцiї

8211

18794

41

Верстатник з оброблення твердосплавної продукцiї

8211

18805

59

Верстатник спецiальних металообробних верстатiв

8211

18809

42

Верстатник широкого профiлю

8211

Верстатник-iзолювальник

Змiна № 3

8211

12361

45

Виробник мiшурної нитки

8211

11627

20

Галтувальник радiодеталей

8211

11883

42

Довбальник

8211

11871

25

Дозувальник медичних препаратiв

8211

19742

45

Екранувальник жил, проводiв та кабелiв

8211

19940

42

Електроерозiонiст

8211

19765

42

Електрозаточувальник

8211

19939

42

Електрохiмоброблювач

8211

11969

20

Завальцювальник радiодеталей

8211

19029

45

Знiмач оболонки з кабельних виробiв

8211

12273

42

Зуборiзальник

8211

12277

42

Зубошлiфувальник

8211

12523

45

Ізолювальник жил кабелю

8211

12535

45

Ізолювальник проводiв

8211

13063

42

Контролер верстатних та слюсарних робiт (верстатнi роботи)

8211

Контролер спецiальних виробiв

Змiна № 3

8211

13899

35

Машинiст навивальних i намотувальних машин

8211

14273

64

Машинiст трубовигинальної установки пересувної

8211

14862

42

Наждачник

8211

14883

20

Накатник рiзьби цоколiв

8211

15090

42

Насiкальник терпугiв, рашпiлiв та пилок

8211

15208

42

Обкатник пiдшипникiв

8211

16233

45

Обплiтальник проводiв та кабелiв

8211

15474

42

Оператор автоматичних та напiвавтоматичних лiнiй верстатiв та установок

8211

15485

45

Оператор автоматичної лiнiї для виготовлення iзольованих жил

8211

16045

42

Оператор верстатiв з програмним керуванням

8211

16211

20

Оператор елiонних процесiв

8211

15624

55

Оператор клепальних автоматiв

8211

15657

55

Оператор лазерної голографiчної установки

8211

Оператор лазерної установки з програмним керуванням

Змiна № 1

8211

15707

20

Оператор мiкрозварювання

8211

15732

20

Оператор на бормашинi для попереднього оброблення литих магнiтiв

8211

16077

20

Оператор термоз’єднань

8211

16091

55

Оператор трубообтискних верстатiв

8211

16107

42

Оператор ультразвукових установок

8211

16131

55

Оператор установок виготовлення стiльникових пакетiв

8211

16137

20

Оператор установок пiскоструминного очищення

8211

16812

55

Полiрувальник лопаток

8211

17485

42

Протягувальник

8211

17928

42

Рiзальник на пилах, ножiвках та верстатах

8211

17983

42

Рiзьбонарiзувач на спецiальних верстатах

8211

17985

42

Рiзьбофрезерувальник

8211

17986

42

Рiзьбошлiфувальник

8211

17695

45

Розрубник акумуляторних пластин

8211

18087

43

Рубач дроту

8211

18355

42

Свердлувальник

8211

18641

42

Сортувальник деталей пiдшипникiв

8211

18760

45

Стабiлiзувальник кабелiв

8211

18891

42

Стругальник

8211

19149

42

Токар

8211

19151

42

Токар-затилувальник

8211

19153

42

Токар-карусельник

8211

19158

42

Токар-напiвавтоматник

8211

19165

42

Токар-револьверник

8211

19163

42

Токар-розточувальник

8211

19209

45

Трамбувальник iзоляцiйного матерiалу

8211

19479

42

Фрезерувальник

8211

19488

41

Фрезерувальник зливкiв

8211

19606

42

Шевiнгувальник

8211

19630

42

Шлiфувальник

8211

19640

41

Шлiфувальник виробiв з твердих сплавiв та тугоплавких металiв

8212

10014

36

Автоклавник (виробництво теплоiзоляцiйних матерiалiв)

8212

10398

64

Апаратник зневоднення бiтуму

8212

10433

64

Апаратник окислення бiтуму

8212

11136

35

Аспiраторник

8212

11274

38

Брикетувальник формувальної маси

8212

11309

36

Вагранник (виробництво теплоiзоляцiйних матерiалiв)

8212

11368

64

Варник асфальтової маси

8212

11370

43

Варник бiтуму

8212

11375

35

Варник гiпсу

8212

11538

35

Вивантажувач вапна з печей

8212

11546

42

Вивантажувач шахтових печей

8212

12288

38

Виготовлювач азбометалевих виробiв

8212

12374

38

Виготовлювач набивок

8212

15167

35

Випалювач вапна

8212

15161

36

Випалювач у виробництвi теплоiзоляцiйних матерiалiв

8212

11640

35

Гасильник вапна

8212

11666

35

Гiдротермiст

8212

11691

35

Голендорник

8212

11761

38

Графiтувальник азбестових технiчних виробiв

8212

11772

35

Ґрунтувальник азбестоцементних та азбестосилiтових виробiв

8212

11869

35

Дозувальник компонентiв бетонних сумiшей

8212

19946

20

Емалювальник резисторiв

8212

12084

64

Завантажувач варильних котлiв

8212

12127

35

Завантажувач сушильних барабанiв

8212

12134

36

Завантажувач тунельних печей

8212

12104

35

Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та стiнових виробiв

8212

12006

38

Заготiвник азбестових технiчних виробiв

8212

12041

43

Заготiвник мiкалексової маси

8212

12168

35

Заливальник каменеливарних виробiв

8212

12257

43

Зачищувач електроiзоляцiйних матерiалiв

8212

19050

36

Знiмач теплоiзоляцiйних виробiв

8212

19052

35

Знiмач-укладальник азбестоцементних виробiв

8212

19054

43

Знiмач-укладальник асфальтових плиток

8212

12650

38

Калiбрувальник набивок

8212

12686

35

Каменева

8212

12710

36

Карбонiзаторник (виробництво теплоiзоляцiйних матерiалiв)

8212

12926

35

Контролер азбестоцементних виробiв

8212

12928

35

Контролер бетонних та залiзобетонних виробiв i конструкцiй

8212

12953

35

Контролер виробiв з каменю

8212

13076

36

Контролер теплоiзоляцiйних виробiв

8212

13158

35

Кочегар сушильних барабанiв

8212

13353

43

Лаковар

8212

13914

35

Машинiст (випалювач) обертових печей

8212

13915

42

Машинiст (випалювач) шахтових печей

8212

13627

35

Машинiст гвинтових насосiв (фулерувальник)

8212

13679

35

Машинiст гранулятора

8212

14395

35

Машинiст екструзiйного преса

8212

13747

35

Машинiст кальцинаторiв

8212

13815

35

Машинiст лаконаносної машини

8212

13826

35

Машинiст листоформувальної машини

8212

13993

35

Машинiст пневматичних насосiв

8212

14057

35

Машинiст прикочувальної машини

8212

14171

35

Машинiст самохiдної газорозчиномiшалки

8212

14192

43

Машинiст слюдопласторобної машини

8212

14225

43

Машинiст сушильних агрегатiв

8212

14271

35

Машинiст трубної машини

8212

14297

35

Машинiст установки для випробування залiзобетонних виробiв i конструкцiй

8212

13921

35

Машинiст устаткування конвеєрних та потокових лiнiй

8212

14326

35

Машинiст формувального агрегата

8212

14366

35

Машинiст шламових насосiв

8212

14506

35

Мозаїст

8212

14712

35

Моторист бетонозмiшувальних установок

8212

14741

35

Моторист змiшувача та мiшалки

8212

14723

36

Моторист передавального вiзка

8212

14750

43

Моторист установки для перекачування бiтуму

8212

14752

35

Моторист холодильного барабана

8212

15113

35

Насипальник цементу

8212

15210

35

Обкатник труб

8212

16312

35

Обробник залiзобетонних виробiв

8212

15410

35

Обшивальник цилiндрiв

8212

15472

36

Оператор автоматизованої лiнiї теплоiзоляцiї труб

8212

15604

38

Оператор виготовлення азбосталевого полотна

8212

15527

35

Оператор гофрувально-стосувального агрегата

8212

15564

36

Оператор гранулювання мiнеральної вати

8212

15592

36

Оператор завантажувальної та розвантажувальної установки

8212

15588

35

Оператор заготiвельного вiддiлення

8212

15628

35

Оператор конвеєра твердiння азбестоцементних труб